Chov psů  *   Veterinární ordinace  *   Alternativní terapie  *   Odkazy  *   Kontakt

ČAKRY - VŠECHNY VĚTY
Úvod
Informace o terapii
Jak léčím
Moje filozofie
Pozitivní programování
Žít s radostí
Mým studentům
Celistvost
Dávám každému dni
Osud
Proč? (minerální říše)
Meditace
Alfa pásma, tajný koutek
Karma a Zákon přitažlivosti
Karmická terapie
Čakry - všechny věty
Modlící se ruce
Láska bez podmínek
Láska a vztahy
Pramen lásky
Přijetí bohatství
Dalajlama o náboženství
Po roce 2012
Máme srdce?
Tuky
Malá duše a slunce
Doporučená literatura

1.čakra-muladhara 2.čakra-svadhistana 3.čakra-manipura 4.čakra-anaháta 5.čakra-višudhi   6.čakra-adžňá   7.čakra-sahasrára   Vedlejší čakry   Yin - yang   Čínský pentagram

1.čakra-muladhara
znak Zonar (karuna reiki)

uložení: mezi konečníkem a pohlavními orgány
mantra: LAM
obecně: kdo jsem,kde jsem a proč tady jsem (jsem člověk tady na Zemi, mám tělo, základ v práci a rodině…) = zaměstnání, kariéra, bydlení, bezpečí fyzické (ohrožení) a materiální
emoce: víra, jistota, pevnost, stabilita, rozhodnost, bezpečí, schopnost bránit se, omrzelost životem
strachy: z fyz.přežití, z opuštění skupiny (rodina, přátelé..), rodinná a skupinová pouta (osamostatnění dětí, odstěhování..)
org: kostrč, konečník, celé dolní končetiny, pohyb. soustava, imunita, vše pevné mudra:

mudra prány mudra prithivi – mudra země

PRÁVO  MÍT: Základním právem první čakry je právo být zde. Toto se projevuje v právu mít co potřebujeme, abychom přežili. Odepíráme-li si základní potřeby přežití (jídlo,oblečení, přístřeší, teplo, péči o zdraví,  zdravé prostředí, fyzický dotek), naše právo mít je ohroženo. V důsledku toho budeme pravděpodobně pochybovat o tomto právu během našeho života, vztahu k mnoha věcem od peněz a bohatství, k lásce nebo času pro sebe.

Věty pro léčení a harmonizaci 1.čakry:

ŽIVOT a ZODPOVĚDNOST:
Já …… přijímám zodpovědnost za svůj život. Přijímám zodpovědnost pouze za svůj život a všem zúčastněným dávám volnost a svobodu. Dávám volnost a svobodu ……(jméno)…. a propouštím je s láskou a úctou z mého života. Zbavuji se potřeby manipulovat s jejich životy, zbavuji se potřeby zasahovat do jejich života. Přijímám následky svého jednání.
Přijímám svoji identitu, přijímám svou pravou podstatu.
Vracím si svou svobodu a ve své svobodě spočívám ve svém srdci a ve své rodině. Přijímám svou stabilitu a svobodu. Je to mé svobodné rozhodnutí, kde spočinu. Jsem svobodná a nikým neomezená. přijímám svou dospělost a zodpovědnost.

Práce:
Já …. přijímám svou práci a mé postavení v ní, věnuji se své práci se stejným nasazením jako své rodině. Práce mě uspokojuje, své práce si vážím a plně se jí oddávám v době jí určené. Jsem vděčná za svoji práci. Cítím úctu k práci, vážím si své práce a vážím si každé práce. dovedu oddělit práci od svého soukromého života. přijímám naplnění a uspokojení v práci i v osobním životě.
Pracuji snadno a rychle a přináší mi to osvěžení a naplnění. Dělám svou práci s láskou a plným nasazením.
Osvobozuji svou práci od všech omezujících programů. Osvobozuji sebe od programů, vin a trestů minulosti.
Zbavuji se lenosti na T, D a D ve všech životech M, P, B a přijímám aktivitu podle Boží vůle.
Zasloužím si svou práci a přijímám ji. přijímám svou práci jako sílu, jako mé naplnění. Přijímám ROZHODNOST a ODVAHU ve své práci. Vím a mám jistotu, že to dokážu. Prosím Marse o úspěch, zbavuji se strachu z úspěchu i ze selhání.

PRÁCE A PENÍZE:
jsem zbavena výčitek, že za práci přijímám peníze. zasloužím si své peníze a zbavuji se viny na všech úrovních.
zbavuji se trestů a sebetrestání na všech úrovních, zbavuji se trestů, že přijímám peníze za práci, kterou miluji. prosím, aby dar, který mám od Boha, byl Bohem veden. odvolávám veškeré temné síly, které se mnou manipulují, které ovládají mojí práci! Ruším veškeré závazky s nimi a nahrazuji je boží vůli. Svou prací se spojuji výhradně s bohem. odděluji od ní i od sebe veškeré temné síly, magii a satanské síly. nahrazuji je Boží vůli, kterou bez výhrad přijímám.
Zbavuji se veškerých programů, které mě spojují s nízkými, temnými silami a přijímám pouze a bez výhrad Boží vůli a Boží vedení. odevzdávám se Bohu ve všech mých činnostech. Odpouštím všem, kteří mě okradli, a prosím za odpuštění všechny, které jsem okradla já.
Přijímám svobodu ve financích… Prosím o přepis G+E informace v oblasti financí… Prosím o očištění mé karmy vzhledem k financím…
Vážím si svých zákazníků a mí zákazníci si váži mne a mojí práce.
Právě nyní ruším všechny sliby chudoby a utrpení, které jsem kdy uzavřela v mých životech M, P, B, a nahrazuji je hojností, bohatstvím, které plně přijímám.
Prosím anděle, nechť mi požehnají finančním bohatstvím a bezpečím, aby můj talent a láska mohly přinášet požehnání druhým.

MANIPULACE:
Odpouštím ti ….., že jsi se mnou manipulovala, odpouštím ti tvoje sobectví.
Omlouvám se všem, se kterými jsem manipulovala. Vymazávám manipulaci ve všech směrech a účincích z mé genetické a energetické informace v souladu s Boží  vůlí. Nahrazuji ji svobodou pro mě a všechny zúčastněné..

ODPUŠTĚNÍ:

Já …… , prosím, aby mi odpustili všichni, kterým jsem ublížila, nebo je omezila myšlenkou, slovem nebo činem, vědomě či nevědomě.
Já, …, odpouštím všem, kteří mi jakkoliv ublížili, či omezili myšlenkou, slovem nebo činem, vědomě či nevědomě.
Odpouštím sobě, jak jsem se chovala a myslela, a jakkoliv jsem si tím ublížila myšlenkou, slovem nebo činem, vědomě či nevědomě. Odpouštím si všechny své chyby a špatná rozhodnutí a vím, že v danou dobu měly svůj význam pro mě a okolí. Přijímám je tedy jako svou cestu a zkušenost.

Prosím, aby toto odpuštění proběhlo na všech úrovních, ve všech směrech a účincích, na těle, duši a duchu. Nechť proběhne také ve všech časech, místech, prostorech a dimenzích, ve kterých existuji.

Je-li to Boží vůle, i ve všech životech M, P a B všech zúčastněných, všech mých předků, souběžníků a následovníků, na jejich těle, duši a duchu.“
Já.. zbavuji se všeho, čím bráním sobě, jiným, či je mi bráněno odpustit absolutně všemu a všem včetně sebe, a to bez výhrad a bez podmínek.

VINY, TRESTY…
Zbavuji se všech vin, trestů, sebetrestání, karmických dluhů a (vzájemných) závazků. S láskou propouštím … ze svého života, a děkuji mu za vše, co pro mne udělal. Dávám mu svobodu, úctu a lásku.

TĚLO A ZDRAVÍ:
Přijímám své fyzické tělo takové, jaké je, bez výhrad a bez podmínek.
Děkuji Matce Zemi za dar mého fyzického těla, a prosím, aby mne učila s láskou a úctou o ně pečovat, abych mohla dospět TRVALÉHO a PEVNÉHO ZDRAVÍ a života v harmonii.
Omlouvám se svému tělu, jestli jsem ho někdy zanedbávala. Vím, že si zaslouží každodenní péči a lásku.
Miluji své tělo a s láskou o ně pečuji. Láskyplně o ně pečuji, živím a oblékám.
Mé tělo se mi odvděčuje zdravím a energií.
Přijímám svou krásu, zdraví, inteligenci a moudrost a vím, že si je zasloužím.
Přijímám zdraví a vím, že si je zasloužím. Přijímám zdraví do všech svých životů.
Vážím si svého těla, duše i ducha, čistím je a rozvíjím.

OBYDLÍ: Děkuji za svůj domov, za své obydlí. Vážím si svého obydlí a s láskou o ně pečuji.
Miluji se, a proto bydlím v pohodlném a útulném obydlí, které uspokojuje všechny mé potřeby. Naplňuji jeho místnosti vibracemi Lásky, které pociťuji já i každý, kdo do něj vstoupí.

OSTATNÍ:
PROSÍM O SÍLU a VYTRVALOST V KAŽDODENNÍ PRÁCI NA SOBĚ. Učím se snadno a rychle.
Jsem ve svém životě plně podporována. Nechávám odejít vše, na čem jsem v minulosti lpěla.
Život mě plně podporuje a já se vzdávám nezdravé potřeby mít nad vším kontrolu.
Jsem vyrovnána se všemi aspekty své osobnosti.
Vím, kdo a kým jsem a co je mou realitou. (jsem člověk tady na Zemi a své zázemí mám v práci a rodině).
Přijímám své místo na světě, tady na Zemi. Plně přijímám a uznávám své právo tu být.
Stojím nohama pevně na zemi. Přijímám plně uzemňující, ochrannou a mocnou sílu Matky Země.
Vím, za čím jdu, a jsem podporována v procesu změny.
Snadno se pohybuji životem. Jsem otevřená změnám. Jsem otevřená všem změnám a jdu s proudem života.
Přijímám změny v sobě a mám svobodu dělat životní kroky.
Jsem podporována při pohybu vpřed do života.
Jsem silná, zdravá a flexibilní. Jsem stabilní a žiji přítomností.
Jsem v rovnováze a jdu sama sobě vstříc.
Jsem emocionálně, mentálně a fyzicky podporována na své životní cestě.
Do svého vědomí vkládám úspěch v rovině finanční, fyzické a společenské. Neboť Já jsem Boží proud úspěchu.
Dostává se mi hojnosti, kterou si zasloužím, a já ji plně přijímám a využívám.
V mém světě je všechno v pořádku.
Vše, co potřebuji, je mi poskytováno a já toho plně využívám.
Jsem oporou sebe sama. A láskyplný život je oporou mě.
Přijímám život s radostí.
Cítím se být životem plně podporována.
Mám prospěch ze všeho, co dělám a co obohacuje mou životní zkušenost.