Chov psů  *   Veterinární ordinace  *   Alternativní terapie  *   Odkazy  *   Kontakt

MOJE FILOZOFIE
Úvod
Informace o terapii
Jak léčím
Moje filozofie
Pozitivní programování
Žít s radostí
Mým studentům
Celistvost
Dávám každému dni
Osud
Proč? (minerální říše)
Meditace
Alfa pásma, tajný koutek
Karma a Zákon přitažlivosti
Karmická terapie
Čakry - všechny věty
Modlící se ruce
Láska bez podmínek
Láska a vztahy
Pramen lásky
Přijetí bohatství
Dalajlama o náboženství
Po roce 2012
Máme srdce?
Tuky
Malá duše a slunce
Doporučená literatura

Filosofií se příliš nezabývám, používám ji jen tehdy, když potřebuji vylepšit své praktické techniky, kterými se snažím přivést mé klienty ke zdraví a štěstí.. V literatuře nacházím pojmy, kterým nerozumím, ale neřeším to. V meditaci mi přicházejí pojmy, návody, kterým také nerozumím, ale udělám je. Později se někdy dočtu souvislosti týkající se poselství, které mi přišlo, nebo se mi v jiných meditacích poskládá můj vlastní názor.
Jediné, co je pro mě důležité, je zdraví a štěstí a všechno je to kolem lásky.

Láska je hlavní síla, které vede ke zdraví a štěstí. Láska je  božská i lidská. Ohledně lásky směřuji k tomu, aby bytosti sdílely lásku na úrovni těla, duše a ducha, čili 3 + 3. Jakmile jedna ze složek chybí, není to ono. Souznění na všech úrovních dvou jedinců vede k poznání boha, v lásce jste pak vším a všude, nekonečnem. Zažila jsem to na jednu noc, spala jsem vedle milované bytosti, která mě zřejmě tu noc také milovala na všech úrovních. Spala jsem a nespala. Přecházela jsem z bdění do polospánku, spánku.. stále dokola a celou noc jsem byla neskonale šťastná, to štěstí se nedá popsat, musí se zažít, ale já jsem věděla, že jsme rozložení na atomy, že moje i jeho částice všech našich systémů, tělo, duše, duch, kmitají proti sobě v celém vesmíru. Dokonalá polarita. Muž a žena. Jin a jang, vše tam, kde má být.

  Poznala jsem lásku jednotlivých říší. Znám a komunikuji s říší virů, je to velmi vyspělá "civilizace", jak je označuji a funguje úplně jinak, než jiné říše. Říše minerálů, rostlin a zvířat. Můžu oslovit jednotlivce, můžu oslovit jejich kolektivní duši, mohu se napojit na celou říši. V té chvíli pociťuji obrovskou lásku a souznění, jsou se mnou, jsou ve mně, já v nich. Nejlépe komunikuji s příslušníky rostlinné říše. Rostliny se mnou mluví a přítel vítr zařídí, že mě umí obejmout svými větvičkami. Už dávno vím, že to není "náhoda", když se pohne jen část rostliny. Jsou to chvíle lásky, kdy pláču dojetím, hlavně nad tím, jak ony milují mě a jak mě chápou. Zatímco já jsem jen člověk, v zajetí svého těla a svých myšlenek, trápící se pozemskými věcmi.

Pro mě je tělo stejně důležité jako duše a duch. Pečuji o vše. Denně. Proto chci zažívat lásku na všech úrovních. Mým zásadním životním názorem je, že vždy musím začít u sebe a že nemohu od nikoho chtít to, co sama nedokážu, nedělám. Takže pokud si přeji něco od druhých, z venku, začnu to sama dávat, sobě a druhým. Zákony energie zařídí návratnost v závislosti na karmě minulosti a karmě přítomnosti. A také na mé upřímnosti, s jakou dávám to, co sama chci dostat.
Největší problém je mít se rád. Čím více vnímám svou duši a ducha, tím raději mám tělo. Už ho chápu, proč jí, proč má tukové polštáře, proč zuří a pláče. Chápu, že některé věci, situace nemůže zvládnout. Jsou chvíle, kdy miluji svoje tělo láskou, jako rostliny, jako mé klienty, láskou, která vše chápe, vše odpouští, nemá žádné podmínky, jen je a ten druhý je v ní v bezpečí.

Tělo je vykonavatelem karmy, karmy těl předků a duší a inkarnací.., je to ten poslední chudák, co to všechno odnesl a co trpí, dokud to nepochopí. Trpí ještě i potom, co "to" pochopí, protože si nedá obvykle říct po dobrém. Zbavit se  programů z rodičů, vyčistit karmu, nepodlehnout obecným společenským myšlenkám, to jsou nesmírně těžké úkoly pro těla. A těla chtějí lásku, zdraví, štěstí.

Mé osobní zoufalství a životní příkoří mě přivedlo k alternativním technikám. Jak se ukázalo, dělala jsem to miliony let a na různých planetách. Nemusíte mou filosofii právě teď pochopit, můžete ji jednoduše na chvíli přijmout a nepřemýšlet o tom. Nejspíš jsme všichni mimozemšťani, budeme-li zařazovat duši. V terapiích jsem našla jen několik duší, které, jak se zdá, jsou pozemšťani. Nicméně pro tuto inkarnaci jsme tady, na ZEMI, a je nutné Zemi přijmout jako domov. Kdo to neudělá, má velké problémy s identitou, s celým životem, se smyslem života.

  Smysl toho všeho je evoluce, evoluce těla, evoluce duše. Víc nevím. Učit se, zvyšovat své vibrace a přibližovat se k bohu. Kdysi jsem si myslela, co všechno už vím a umím!! A bála jsem se, že se budu nudit, co si počnu, až budu všechno vědět. To bylo v dobách, kdy ještě vládlo mé ego. Dnes vím, že se mám ještě tolik co učit, že se nemusím bát!! A já se ráda učím, denně se učím nové věci a hned je zkouším na sobě a brzy na mých klientech. Podstatou je zvyšování vibrací. Čím výše vibruje "bytost", tím vyšší a schopnější je. Vše je živé, i stůl, kámen, cihla, vše je ze stejných prvočísel, rozdíl je v rychlosti kmitu a v životních projevech. Pokud jde o hmotu, kterou vidíme, cítíme, hmatáme, je člověk vibračně nejvýš. Ale cílem je zvýšit vibrace u všeho. Postupem evoluce navibrovat hmotu člověka na úroveň "duše", takže nás nižší vibrační bytosti neuvidí, tak jako dnes mnoho z nás nevidí duše. Jaký je další plán, nevím.
Ale nyní jsme v těle a na Zemi. Miluji Zemi, všechny její dary. Bůh by to přece nestvořil proto, abychom se jen trápili!! Máme smysly, můžeme čichat, vidět, chutnat, dotýkat se.. Stvořil muže a ženu, kteří jsou tak rozdílní a přesto do sebe zapadají, jistě je nestvořil jen proto, aby se mohli dál rozmnožovat. Můžeme se cítit, chutnat, vidět, ale my můžeme zapojením celého těla vnímat ještě více! A zapojením duše a ducha poznat "netušené".

  Brání nám v tom strachy, výchova, zklamání, rozum!! V mých praktických výukách učím, že nemáme myslet, ale cítit!! Vnímat. Říkám, ciť to slovo!! Cítit slovo je něco zcela jiného než ho číst nebo slyšet a analyzovat ho rozumem.

  Ale ještě se vrátím ke zdánlivě neživým předmětům, shlukům energie. Vše, čemu věnujeme pozornost, ožije. Některé knihy tomu říkají ochočování. Mně se to moc líbí. Takže si ochočím mnoho "věcí", se kterými pracuji, oživím je a ony pak pracují pro mě. Jsme tým, se vzájemnou úctou. Už dávnou nebouchám dveřmi, do ničeho nekopu!! Protože vše je živé a vše vlastně součástí mě s bohem. Mluvím s nádobím, s  různými předměty.
Před deseti? dvanácti lety jsem myslela, že jsem blázen, že bych se měla léčit. Souviselo to i s homeopatií, kterou jsem intenzivně studovala a kde jsou termíny: blud, že slyší hlasy.., blud..že.. Měla jsem samé bludy. Naštěstí než jsem se přihlásila dobrovolně na psychiatrii, objevili se v mém životě lidé, kteří viděli, slyšeli a cítili totéž co já. Tím ovšem nezatracuji homeopatii, naopak, miluji ji, vážím si jí a denně ji používám. Jen se usmívám, když někde čtu o bludech a pocitech..

  Náš další seminář zaměřím na vnímání "neživých" shluků energie. Před 16ti lety jsem četla Lobsanga Rampu, školu esoteriky, píše tam, jak se dá z kamene načíst vše, co ten kámen zažil. Byla jsem v Bulharsku. Zvedla jsem kámen  u moře a držela ho a čekala. Cítila jsem, jak běží energie, že tam něco je, něco dávného, dodnes si to pamatuji, ale nepřeložila jsem to. Mé rozhodnutí bylo pevné, jako ve většině případů. ROZHODLA jsem se, že se to naučím. Denně jsem sahala na předměty, především na kameny, neboť mi byly blízké. A čekala, odevzdala se jejich energii. A pak to přišlo! V hlavě obrazy a myšlenky, dnes načtu z jakéhokoliv předmětu jeho minulost nebo informace o majiteli. Když mi to bůh dovolí:-). Soukromí každého je chráněno, všichni jsme v bezpečí před léčiteli a mágy; pokud nám někdo uškodí, vždy to vede k poznání o nás a je to vodítkem, pobídkou, k terapii a práci na sobě.

  Úplně u všeho jde o rozhodnutí. Pokud se umíte opravdově rozhodnout, dokážete to!!! Je ovšem velký problém se "opravdově" rozhodnout. V 10 letech jsem se rozhodla, že budu výbornou veterinářkou, ve 28 letech jsem se rozhodla, že budu výbornou léčitelkou a za pár let na to výbornou homeopatičkou. Bohužel, až donedávna jsem se nikdy nerozhodla, že budu výbornou matkou a manželkou. A tak mě jako veterináře, homeopata a léčitele znají v ČR, SR a Polsku, a na úřadech jako 4x rozvedenou.

    MVDr. Simona Müllerová