Chov psů  *   Veterinární ordinace  *   Alternativní terapie  *   Odkazy  *   Kontakt

INFORMACE O TERAPII
Úvod
Informace o terapii
Jak léčím
Moje filozofie
Pozitivní programování
Žít s radostí
Mým studentům
Celistvost
Dávám každému dni
Osud
Proč? (minerální říše)
Meditace
Alfa pásma, tajný koutek
Karma a Zákon přitažlivosti
Karmická terapie
Čakry - všechny věty
Modlící se ruce
Láska bez podmínek
Láska a vztahy
Pramen lásky
Přijetí bohatství
Dalajlama o náboženství
Po roce 2012
Máme srdce?
Tuky
Malá duše a slunce
Doporučená literatura

Než začnu pracovat, očistím sebe a pacienta, větami o zbavení ega a naladění na boha. Prosím, aby ego bylo zbaveno vlivu na moji práci a myšlení a abych byla naladěna pouze na boha, totéž pošlu ke klientovi.

Nejdůležitější, co ovlivňuje klienta, člověka, psa, obydlí! práci! peníze! zdraví!!
je prokletí, zatracení, černá magie, satanské síly, temné síly, uřknutí, uhranutí, smlouvy, úpisy, závazky, pocity viny, sebetrestání, program zasloužím si, přijímám (obvykle v mnoha oblastech není - pacient odmítá, je naprogramován na nezasloužím si.. nebo nepřijímám nebo oboje).
Dále bývá zablokovaná láska, zdraví, základem všeho je odpuštění. Odpuštění sobě, odpuštění druhým a požádat všechny, aby odpustili nám. Je třeba zahrnout životy minulé, přítomné a budoucí (protože čas máme my na zemi, ale vše se prolíná..) Úroveň těla, duše a ducha, neboť programy jsou na všech úrovních a nejde úplně vyléčit, aniž bychom obsáhli všechny úrovně.

Asi dva roky je dovoleno přes jednoho člověka čistit všechny zúčastněné, ale vždy se ptám boha, zda smím dotyčného léčit.., čistit, nebo co všechno mu smím udělat, totéž platí i u osoby přítomné.

Takže se soustavně ptám, i když jen v hlavě, takže to klient slyší jen někdy.
Dělám to i na dálku bez přítomnosti pacienta, tím ale chybí metoda EFT, kdy vyhmatávám body na těle a blokády. Proto je e-mailová práce levnější.
Spojím se s vaší duší a prosím - např., budu jmenovat sebe, aby to bylo jednodušší, Já Simona, (ale míněno, Denisa, Monika atd.) prosím, aby mi odpustili všichni, kterým jsem nějakým způsobem ublížila nebo je omezila, odpouštím všem, kteří mi ublížili, a odpouštím sobě, jak jsem se chovala a myslela. Prosím, aby odpuštění proběhlo na všech úrovních, ve všech směrech a účincích, na těle, duši a duchu, ve všech životech minulých, přítomných a budoucích, je-li to boží vůle, i v životech všech zúčastněných, všech předků, souběžníků a následovníků, na těle, duši a duchu.

Věty jsou obecné, formulky, a v terapii mi vystupuje, kdo komu odpustit nechce a proč.. Např. kvůli křivdě. Jak jsme v křivdě, jsme strašně omezení. Jde o to, že máme očekávání vůči druhým lidem a jsme zklamaní a ublížení, že druzí neplní naše očekávaní, někteří lidé se snaží zavděčit a plnit očekávání o nich druhým, pak nežijí svůj život a stále nejsou šťastní a spokojeníi, neboť není možné se zavděčit všem a druzí to stejně neocení, neboť mají stále větší a větší požadavky. Musíme tedy žít svůj vlastní život a v něm se setkávat s druhými a hledat kompromis. Přijímat druhé takové, jací jsou, bez očekávání, tudíž nedojde ke zklamání a ublížení.
Respektovat svobodnou vůli každého, ale i svoji, vědět, že neseme následky svých rozhodnutí, ale také, že je můžeme změnit, můžeme kdykoliv změnit své rozhodnutí, když to cítíme jinak. Pak se člověk cítí svobodně. Můžeme říct, já to vidím tak a ty to vidíš tak, já respektuji tvoje stanovisko, ty moje, pokud se nemůžeme domluvit, je třeba hledat v minulých životech (nebo v dětství nebo v těhotenství matky), co tomu brání. Takže pročistím klienta od prokletí, zatracení, černé magie atd. Spojím se s ním, jsem on, jsme jedna energie.

  Pracuji v Alfa hladinách Pracuji v alfa hladinách. Já jsem v alfa hladinách vždy, klient jak který. Je tedy vždy plně při vědomí a není na to sám. Informace já vidím, cítím, slyším a předávám mu je, pokud je i sám vidí, má lepší zážitek. Většinou cítí teplo, chlad, brnění, emoce. Většinou pláčí. Samozřejmě podle situace. Popisuji tedy děj z minulého života nebo dětství, mluvím za duše, které spolu komunikují, někdy jde např. odpuštění udělat hromadně, jindy vystoupí jedna konkrétní duše, která chce říci nebo slyšet konkrétní odpuštění (např. odpusť mi maminko, že jsem na tebe zanevřela a opustila tě), situace se pročišťuje a trauma se nahrazuje světlem nebo pozitivní situací - změní se vjem, dcera již neopouští matku, ale je s ní.., matka neodloží dítě, ale ponechá si ho..

Při osobní terapii provádím i EFT metodu, kdy mačkáním a vyklepáváním odblokuji problémy z tohoto života i z minulých na bodech a drahách na těle. Na dálku jen SRT, práce s kyvadlem a odříkávaní formulek a nahrazování traumat a bloků světlem. Čištění a harmonizaci energetických systémů ve více životech, harmonizaci těla.

Takže například popravu necítíte bolestně a nejste tam sami, ale jen třeba chvíle strachu, ale při plném vědomí, jako když čtete knihu, vidíte film. Na dálku obvykle přijde uvolnění a uklidnění po přečtení případně odříkání formulek, které nastavím a pošlu mailem jako „domácí“ úkol. Průběh si kontroluji na dálku ještě dříve, než se klient ohlásí sám.