Chov psů  *   Veterinární ordinace  *   Alternativní terapie  *   Odkazy  *   Kontakt

KARMICKÁ TERAPIE
Úvod
Informace o terapii
Jak léčím
Moje filozofie
Pozitivní programování
Žít s radostí
Mým studentům
Celistvost
Dávám každému dni
Osud
Proč? (minerální říše)
Meditace
Alfa pásma, tajný koutek
Karma a Zákon přitažlivosti
Karmická terapie
Čakry - všechny věty
Modlící se ruce
Láska bez podmínek
Láska a vztahy
Pramen lásky
Přijetí bohatství
Dalajlama o náboženství
Po roce 2012
Máme srdce?
Tuky
Malá duše a slunce
Doporučená literatura

Před zahájením čištění je potřeba naladit se na boží vůli a požádat o svolení k terapii dané osoby, požádat boha. Souhlas je slyšet, vidět nebo je znázorněn kyvadlem, jak kdo umí.

Základní postup na prokletí, zatracení, černou magii, temné síly, satanské síly – základem je odpuštění, pak přijetí zdraví a lásky…
Zpočátku se přechází od jednoho k druhému, protože jedno omezuje druhé… pak už se dá čistit systematicky. Čím začít vybere ten, kdo terapii provádí, nebo kyvadlo. První je však odpuštění:
Odpustit sobě, druhým, a poprosit všechny, aby odpustili tobě. Aby to mělo co nejširší záběr, je potřeba čistit tělo, duši, ducha ve všech životech minulých, přítomných a budoucích…
„Já, ….., si odpouštím na těle, duši a duchu, jak jsem se choval k sobě a všem zúčastněným ve všech našich životech minulých, přítomných a budoucích, odpouštím všem a prosím všechny, aby odpustili mně…
Přijímám sebe a všechny zúčastněné takové, jací jsou, a dávám jim a sobě svobodu v jejich myšlení a konání…“

„Já, ….., se zbavuji prokletí na těle, duši a duchu, ve všech mých životech minulých, přítomných a budoucích, zbavuji prokletí všechny zúčastněné, všechny mé předky, souběžníky a následovníky ve všech jejich životech…
Odpouštím sobě i jim a prosím, aby mi odpustili všichni, které jsem proklel.
Místo energie prokletí přijímám a dávám lásku, úctu a svobodu.
Osvobozuji sebe v nejvyšší možné míře od prokletí a přijímám svobodu, lásku, úctu a čistotu.“
(Ta slova přicházejí sama, jaká kdo potřebuje, láska, úcta a svoboda jsou obecné. Kyvadlo ukáže nebo „terapeut“ cítí, kde je problém.)

Obdobně se čistí zatracení.
„Já, ….., se zbavuji zatracení na těle, duši a duchu, ve všech mých životech minulých, přítomných a budoucích, zbavuji zatracení všechny zúčastněné, všechny mé předky, souběžníky a následovníky ve všech mých životech…
Místo energie zatracení přijímám a dávám lásku, úctu a svobodu.
Osvobozuji sebe v nejvyšší možné míře od zatracení a přijímám svobodu, lásku, úctu a čistotu.“

Mohou se objevit i problémy se smlouvami, dluhy, závazky a úpisy.
„Prosím, aby byl ….. zbaven smluv, dluhů, závazků, úpisů a jiných omezení v souladu s boží vůlí a přijal svobodu.“
„Já, ….., se vyvazuji ze všech smluv, dluhů, závazků, úpisů a jiných omezení, která mi brání v přijetí svobody a lásky…
Přijímám osvobození a volnost v souladu s boží vůlí!“

Souvisí to s karmou majetku nebo s osobní nebo rodinnou karmou. Karma majetku se obvykle čistí zvlášť. Zahrnuje hmotný majetek, finance, někdy nevolnictví, otroctví atd. Pomsty, přísahy, prohlášení, výroky, uřknutí, uhranutí a některé druhy kouzel patří ke smlouvám, někdy k černé magii. Není to důležité. Ať si pomůžete jakkoliv aspoň trochu, je to posun a zkušený terapeut to vždy dotáhne do konce, do té míry, jaká v daném období odpovídá vaší připravenosti.

Černá magie – pro pokročilé, obtížná.
„Prosím, aby byl ….. zbaven černé magie na úrovni těla, duše a ducha ve všech životech minulých, přítomných a budoucích a aby přijal místo černé magie energii lásky, úcty a svobody...“
„Já, ….., odvolávám veškerou černou magii z mého těla, duše a ducha, ze všech mých předků, souběžníků a následovníků a ze všech našich životů minulých, současných a budoucích.
Zcela vymazávám černou magii z mé i jejich genetické i energetické informace v souladu s boží vůlí.
Já, ….., odpouštím všem, kteří na mně páchali černou magii, a prosím, aby mi odpustili všichni, kterým jsem páchal černou magii já. Nahrazuji energii černé magie u mě a všech zúčastněných ve všech životech minulých, přítomných a budoucích láskou, úctou a svobodou.“

„Prosím, aby byl ….. zbaven temných a satanských sil na těle, duši a duchu, ve všech jeho životech minulých, přítomných a budoucích. Prosím, aby místo temných a satanských sil přijal lásku a svobodu v souladu s boží vůlí.“

Sebetrestání:
„Já, ….., si odpouštím za všechny mé životy minulé, přítomné i budoucí, odpouštím si, jak jsem se choval, jak jsem trestal sebe i druhé, prosím, aby mi všichni odpustili a já odpouštím jim.
Odpouštím těm, kdo mi ubližovali, kdo mě nutili ubližovat jiným.
Já, ….., se zbavuji sebetrestání, zbavuji se všech vin a trestů, které jsem na sebe přivolal anebo je získal za své konání a myšlení. Nahrazuji je láskou a odpuštěním. Zbavuji se všech křivd a zrad a nahrazuji je láskou.
Zbavuji se všech závazků a přijímám svobodu na těle, duši a duchu, do všech mých životů minulých, přítomných a budoucích.
Osvobozuji se od temných a satanských sil a černé magie a přijímám světlo, vracím se ke světlu a lásce.
Vracím lásku sám sobě a omlouvám se, že jsem si ji zakázal na základě mého dřívějšího chování.
Prosím o zrušení karmických trestů a závazků…“

„Já, ….., beru zpět veškeré slovní, fyzické a mentální jedy, které jsem vyslal v kterémkoliv z mých životů vůči komukoliv, i sám proti sobě. Prosím, aby všichni poškození byli očištěni a přijali zpět matrici zdraví. Děkuji.
Přijímám sám sebe a mám se rád i se svými vlastnostmi a postoji, i když je považuji za chybné. Odpouštím si.“

„Já, ….., přijímám matrici  zdraví. Přijímám zdraví na těle, duši a duchu, ve všech životech minulých, přítomných i budoucích, ve všech předcích, souběžnících i následovnících, v nejvyšší možné míře a zasloužím si ho.
Vážím si svého zdraví a zdraví všech zúčastněných.
Vracím zdraví všem, kterým jsem ho odebral proti boží vůli. 
Vracím vše, co náleží někomu jinému, a beru si zpět vše, co náleží podle boží vůle mně.
Děkuji za zdraví, které přijímám na všech úrovních.“

„Já, ….., se vracím k lásce, otvírám své srdce lásce a důvěře.
Přijímám a zasloužím si lásku  na těle, duši a duchu, ve všech životech minulých, přítomných i budoucích, ve všech předcích, souběžnících i následovnících. Ať jsem, jaký jsem, ať jsem, kde jsem, přijímám a zasloužím si lásku.
Přijímám zpět své srdce a naplňuji se láskou. (Představíte si, jak na vás nebo na …. padá světlo lásky.)
Věřím lásce, věřím sobě, věřím všem zúčastněným.
V lásce jsem v bezpečí.
Děkuji ti, lásko, že se vracíš do mého srdce a do mého života, do mé duše a ducha.
Setrvávám v lásce…“

  „Prosím, aby čištění, karmická terapie, proběhla na celé genetické a energetické úrovni v souladu s boží vůlí.
Prosím o pročištění celé genetické, energetické a buněčné paměti od veškerých omezení a přijímám odpuštění, lásku a zdraví.
Prosím o přijetí světla a lásky pro ….. a všechny zúčastněné….
Prosím, aby karmická očista proběhla u všech předků, souběžníků a následovníků na těle, duši a duchu, ve všech jejich životech minulých, přítomných a budoucích ve prospěch všech zúčastněných, v souladu s boží vůlí.“