Chov psů  *   Veterinární ordinace  *   Alternativní terapie  *   Odkazy  *   Kontakt

LÁSKA BEZ PODMÍNEK
Úvod
Informace o terapii
Jak léčím
Moje filozofie
Pozitivní programování
Žít s radostí
Mým studentům
Celistvost
Dávám každému dni
Osud
Proč? (minerální říše)
Meditace
Alfa pásma, tajný koutek
Karma a Zákon přitažlivosti
Karmická terapie
Čakry - všechny věty
Modlící se ruce
Láska bez podmínek
Láska a vztahy
Pramen lásky
Přijetí bohatství
Dalajlama o náboženství
Po roce 2012
Máme srdce?
Tuky
Malá duše a slunce
Doporučená literatura

Je třeba, aby sis uvědomila, že láska je to nejdůležitější. Ale ne osobní, ne vlastnická, dávat, aniž by člověk chtěl něco zpět.
Lidé se opakovaně potkávají v dalších a dalších životech, aby si spolu něco odžili. Něco pochopili. Pokud někomu ublížíme, setkáme se s ním nebo někým podobným, se kterým žijeme podobnou situaci a máme možnost se rozhodnout, jak to budeme řešit. Jedna varianta je, že jsme ve stejných pozicích jako dříve. Např. já ho opět miluji a on váhá mezi mnou a druhou ženou. Já jsem volná a on ne. Pak mám mnoho variant, jak k situaci přistoupím. Od sobecké po bezpodmínečnou lásku.
Druhá varianta je, že pozice jsou obrácené. Já mám partnera a jsem zadaná a můj karmický partner se objeví a miluje mě a chce mě a já váhám..
Nastavujeme si zrcadla, pociťujeme tu bolest, kterou jsme druhému způsobili.
Každé karmické vyrovnávání přináší jedinečnou možnost odpouštění. Čím hůř se k nám partner chová, tím větší možnost k odpuštění nám dává. Odpuštění nemá nic společného s tím, zda s jeho jednáním souhlasíme nebo ne!! Jde o samotný akt odpuštění a dávání svobody druhému člověku. V jeho myšlení a konání.
Totéž probíhá i v rámci jednoho života. To, co uděláme někomu, se nám vrátí jím samým nebo někým jiným. Dobré i zlé.
Jen málokdo si uvědomí, že totéž kdysi někomu udělal. Třeba v menším, ale principiálně totéž.

Karmu můžeme odžít za sebe, za oba.., nepotřebujeme k tomu toho druhého. Je to o pocitech. O svobodě. Ten druhý má stejnou svobodu jako já, může se sám rozhodnout, kdy bude něco řešit.
Je-li to skutečná láska, ta, ke které směřujeme celým svým bytím, pak je to láska bez podmínek. Tou milujeme druhého, nezávisle na tom, kde je a s kým je.., jsem šťastná, že on je šťastný, to stačí. Nemusím se toho účastnit přímo já.

Můžeme být trochu smutní, že s ním nejsme spolu, to ano. Ale přijmout realitu, žádné tlačení, žádná manipulace, žádné očekávání nebo vnucování postupů.. Svobodná volba každému jednotlivci. Nikdy mi nic nemůže zabránit někoho milovat. Je to má věc. Můj postoj. Pouze ego chce návratnost. Dát něco za něco.
Ani děti nemusíme vždy milovat bezpodmínečnou láskou. Nevinnost a nemohoucnost dítěte nám dává možnost se starat. Být důležitý! Být nepostradatelný. Později chceme od dětí poslušnost, podřízenost, později vděk a vracení péče.
Takže láska bez podmínek není otázkou, kdo je naším partnerem, objektem naší lásky, ale je to otázka sobectví, ega. Uspokojování svých potřeb.

Je třeba žít náš každodenní život, učit se radovat z maličkostí, ze slunce nebo mraků, z pouhého bytí. A milovat ho.. dát mu lásku. A je jedno, jak s ní naloží, dát, protože chceme dát, protože milujeme a jemu dáme svobodu v myšlení a konání, jde to.. Zažila jsem to 2x.

Je to velmi těžké milovat bez podmínek a dávat pro pouhé dávání. Každý má možnost se rozhodnout, zda chce zůstat ve vztahu, v jakém je. Co to přináší jemu a všem zúčastněným. Kolik radosti a naplnění mi ten vztah přináší a co přináší těm druhým. Sami nemůžeme být loutkami v životě druhých a druzí nemohou být našimi loutkami. Kdysi jsem vymyslela citát - Jste nespokojeni, že se situace nevyvíjí podle vašich představ? Změňte své představy!!

Při terapii se obracíme k Bohu, prosíme o vyrovnání karmických závazků. Pod vedením zkušeného terapeuta se dá dost závazků odblokovat a odžít karmu během minut.., během týdnů. Pak jsou oba partneři v různé míře osvobozeni. Podmínkou je uvědomění si problému. Nebo smyslu. Myšlenka uvědomění si přijde k člověku v jakémkoliv čase. Pokud ji zachytíte a přijmete, změníte postoj, jsou prosby vyslyšeny a část karmy odblokována.

Vykonavatel karmy je ten, kdo nám nastaví zrcadlo. Nebo nám vrátí to, co jsme dělali sami. Nebo nám to jen ukáže. Dá nám možnost se zamyslet, přehodnotit své postoje. Vykonavatel karmy musí mít předpoklady k vykonání. Vyšší síly ho najdou nebo na chvílí posílí naše negativní vlastnosti, abychom se mohli stát někomu vykonavatelem. Podle míry "prohřešku" je pak naše vlastní karma zatížena. Také záleží, jak na výkon reagujeme. Jestli chci i nadále pokračovat (ve lhaní, kradení, poučování, nedochvilnosti..) anebo se dané vlastnosti chci zbavit a prosím, aby mi někdo pomohl.
Příklad - má vlastní inkarnace - byla jsem indiánský náčelník. Velmi jsem se starala o vztahy s okolními vesnicemi a lidem. Hodně to pro mě znamenalo. Přátelské a prosperující sousedské vztahy vyžadovaly, abych svou dívku obětovala tygrům. Nechala jsem ji tedy hodit do jámy. Šla jsem kukuřičným polem. Nad hlavou mi svítila Luna, v úplňku. A říkala mi, že Láska je to jediné, co má v životě smysl. To nejdůležitější. Ucítila jsem, že tu dívku miluji. Vrátila jsem se k jámě. Dívka byla živá, ale již se mnou nechtěla mluvit.
Vidění skončilo. Tento vhled jsem měla po tom, co mě opustil můj přítel. Měl velkou rodinu a hodně firem. I v zahraničí. Kvůli rodině a zahraniční firmě mě ze dne na den opustil. Nechal mě tady, "hodil mě do jámy tygrům" pro své pracovní a kmenové vztahy!! Pochopila jsem to a odpustila mu. Milovala jsem ho hodně dalších let. Vídali jsme se jako známí.
Jiný život. Byla jsem panovník. Slaboch. Neunesla jsem tíhu vladařských povinností. Spáchala jsem sebevraždu. Zanechala jsem ženu s dvouletým synem. Na správu nemovitostí a lidu. V tomto životě jsem se ocitla sama s dvouletou dcerou, musela jsem řídit svou práci a dům, opravy atd. A to dokonce opakovaně!! Dokud jsem se bála být v domě sama bez muže, potkávalo mě to. Pochopila jsem, že karmě neuteču, že se jí musím postavit! Postavila jsem se..a hle.. přišel muž, který mi se vším pomohl..

Vykonavatele karmy( trestajícího.. zrcadlo atd.) můžeme s klidem přenechat někomu jinému, nemusíme jím být my sami. Nemusíme oplácet druhému, co nám udělal. Vykonavatel karmy si akorát do různé míry zanese svou karmu, že se k tomu propůjčil (manipuloval, lhal, kradl, bil atd..) Ten, kdo jde duchovní cestou, cestou odpuštění a lásky bez podmínek, bude odhazovat sobectví, vlastnění, očekávání, podminování, bude zlo oplácet dobrem (je v Bibli i v i-tingu), bude mnohem svobodnější a šťastnější, tak jako ti druzí, protože budou ubývat zklamání, lítosti, křivdy..
Dáš svobodu, dostaneš svobodu.

Čím jsme dál, tím více chápu, že není nutné, aby si každý dožil a pochopil karmu v bolesti, nemoci, samotě atd.. Už vím, že budu šťastná, ať kdokoliv dostane dar a v hlavě se mu zrodí myšlenka, pocit.., a tím se změní. Změní a pochopí, aniž by musel trpět, aniž by na něj karmické tresty dolehly. A o to se snažím v mých terapiích, propojit vesmír a jedince tak, aby se mu rodily nové myšlenky, které mu umožní nový pohled, postoj, vlastní změnu z jeho vnitřních příčin.

Zažila jsem mnoho karmických trestů, mnoho psychických a fyzických bolestí, protože jsem se neuměla změnit bez nich, jen nehlubší bolest psychická nebo fyzická mě dřív dokázala zastavit v mém setrvalém myšlení. Nikomu nepřeji, aby trpěl jako já, natož i více! Prosím, aby všichni, skutečně všichni, změnili své myšlení dřív, než to bude nutné. A bolestné.
Někomu se to podaří, dost lidí dostane dar, ten pocit se dostaví, ale oni ho zapomenou, nerozvíjí, nepodporují. Takže pak na ně stejně dojde. Ale to už je o svobodě, o jejich volbě.
Vyrovnat některé karmické závazky můžeme následujícím způsobem – dát partnerovi lásku, vzít si lásku, pokud ji poslal.., není potřeba tělesného setkání. Je-li to čisté, bůh naplní láskou obě bytosti. Vyslat prosbu, že ho zbavujme veškerých vin, dluhů, závazků aj. karmických omezení v nejvyšší možné míře, že odebíráme kouzla a magii, a jiné omezující energie a dáváme mu odpuštění, lásku a úctu.. a že i sebe zbavujeme.... Pak by to bůh podpořil a vyvázal vás..

Dáte obrovský dar - zbavíte ho velkého kusu karmy..

Člověk se cítí ublížený, zklamaný, když nechápe karmu. Ubližuje si stále tím, že má velká očekávání, že nedává nezištně. Podmiňuje.

Toto je velmi důležitá cesta v osvobození se v partnerských vztazích. A cesta k nalezení a přijetí životního partnera.