Chov psů  *   Veterinární ordinace  *   Alternativní terapie  *   Odkazy  *   Kontakt

MEDITACE
Úvod
Informace o terapii
Jak léčím
Moje filozofie
Pozitivní programování
Žít s radostí
Mým studentům
Celistvost
Dávám každému dni
Osud
Proč? (minerální říše)
Meditace
Alfa pásma, tajný koutek
Karma a Zákon přitažlivosti
Karmická terapie
Čakry - všechny věty
Modlící se ruce
Láska bez podmínek
Láska a vztahy
Pramen lásky
Přijetí bohatství
Dalajlama o náboženství
Po roce 2012
Máme srdce?
Tuky
Malá duše a slunce
Doporučená literatura

Tato práce je napsaná pro holky ze Zuzčiny školy, ale protože ji posílám i mým vlastním studentkám, chybí tady pro ně pár informací. Pokud byste měly zájem o podrobnější info k alfa hladinám mysli, můžete je najít na internetu, zdroj nezaručuji, nebo požádat Zuzku o placené přeposlání jejího úvodu a podrobnějšího rozpisu. Zuzka.bowen@seznam.cz

Meditace je stav uvolnění mysli od vnějších podnětů, není to nic výjimečného, nic zvláštního, je to jen zpomalení a uklidnění myšlenek týkajících se vnějšího světa a spojení se světem vnitřním nebo můžeme říct s celým vesmírem. Meditovat můžete kdykoliv a kdekoliv. A jakkoliv, jak vám vyhovuje. Mnoho lidí dělá z meditace "vědu" a vymlouvá se, že nemá klid nebo čas meditovat. Je to ale spíš tlak jeho Ega (sobeckého falešného já), aby se naše pravé já (já všechno a nic, plnost a prázdnota, láska, a pravda) nemohlo projevit a vést nás. Vést tělo, čili odvádět od ega a materiálna a všemožných programů, které nás omezují v pocitu svobody.

Skutečně na počátku je třeba naučit se přesný postup a dodržovat ho. Jako se vším - ve škole se učíme vykreslovat písmena a v dospělosti píšeme všelijak a dokonce to po nás jiní dospělí přečtou. Každý má také své vlastní písmo, přestože se ve škole učíme všichni stejně! A tak je to s meditací.

Využití alfa hladin je jednak meditace, jednak odpočinek, jednak léčení, ale navíc i spousta energie k práci, k myšlení, k učení. Záleží na nás, k čemu je budeme zrovna v danou chvíli používat.

Meditovat musíte umět v autobuse, ve frontě u pokladny, na procházce, všude a vždy. Výrazně vám to usnadní život. Zkoušejte to stále. Moje první roky s meditacemi a alfou vypadaly tak, že jsem vlezla do autobusu, zpevnila ochranný kokon, a jela po barvách a pak v alfě vyřizovala ve městě.., nakupovala atd. Anebo jsem z ní zase vylezla a žila normální pomalý materiální život.
Žádné vnější věci vás nemohou rušit. Záleží jen na vás, jestli jim to dovolíte. Pokud se hluboce vnitřně rozhodnete, že se naučíte meditovat vždy a všude, tak se to taky naučíte:-)

Vy už víte, že se jde po barvách. Stoupáte po barvách čaker od zemských barev k duchovním. Je to osvědčený postup a je dobré ho dodržovat. Pokud budete chtít, namluvím vám postup.

Když se naučíte pár vět a budete se při vyslovení slov soustředit na jediné slovo, na každé jediné a jeho odezvu na těle, mysl se skutečně ztiší a uklidní a vy přejdete do meditativního stavu. Jakmile je rituál ve vás zakořeněn, stačí jeho představa, později myšlenka, později jen setina vteřiny. Tímto způsobem se dá každá práce zrychlit. Ale teď zpět k rutinnímu začátku školáčka.

Zřejmě sedíte u počítače a čtete.
Pomalu dýchejte, výdech pomalý a dlouhý. Po něm následuje stejně dlouhý nádech a zadržení. A tak stále dokola.
Přečtěte následující věty, udělejte to - zopakujte text a představy - a pak pomalu otevřete oči na stránku a čtěte dál. Pomalu.

Zavřete oči. Uvolníte svaly kolem očí. Uvolníte svaly na obličeji. Uvolníte svaly na celém těle. Říkáte.. uvolňuji maličké svaly kolem očí... (dýcháte....), uvolňuji svaly na obličeji... uvolňuji svaly na celém těle. Dýchám pomalu a zhluboka.

Vidím barvu červenou. (Nevadí, když nevidíte, časem něco uvidíte.)
Dýchám pomalu a zhluboka. S každým dechem se moje tělo uvolňuje a uklidňuje.

Vidím barvu oranžovou. Moje emoce odplouvají... (a cítíte, jak se vnější svět od vás vzdaluje, spočiňte v tom okamžiku) a opět pomalu otevřete oči a čtěte dál…

Dýchám pomalu a zhluboka, vidím barvu žlutou… moje myšlenky se ztišují a zpomalují... (jen zlehka se usmívejte a spočiňte v okamžiku, kdy cítíte, jak se ty myšlenky zpomalují...)

Dýcháte dál..
Ve středu mého hrudníku mám růžový kvítek se zelenými okvětnými lístky. Dýchám tím kvítkem. Za ním, v mém srdci, je zelený oceán. Široký a neomezený… tak svobodný... moje buňky jsou buňkami oceánu a buňky oceánu jsou mými buňkami… osvobozuji se... mé starosti jsou tak malé... a odplouvají, mé bolesti odplouvají a rozplývají se v oceánu… jsem zbavena veškeré tíže... jsem svobodná a neomezená...

Dýcháte… cítíte to... a pomalinku otvíráte oči... a čtete dál.

Vidím barvu tyrkysovou a zářivě bílou... jsme v horách. Lesklý třpytivý sníh mě obklopuje, chladný vzduch naplňuje moje dýchací cesty... nade mnou je modrá obloha. A já vím, že vždy a všude najdu ta správná slova k vyjádření mých myšlenek a pocitů. Kdykoliv snadno vyjádřím, co cítím. Dýchejte ledový osvěžující vzduch a prociťte svobodu komunikace... víte, že vše je tak snadné (a v této chvíli meditace skutečně víte, že JE) Dýcháte dál, pomalu a zhluboka…

Vidíte barvu fialovou.
Rozprostírám se ve vesmíru. Všude kolem mě je vesmír, hvězdy... a já jsem tak svobodná!! Všechny síly dobra jsou mými přáteli, rádci a pomocníky. Cítíte sounáležitost s vesmírem. Spočiňte ve vesmíru, být vším a všemi... a zažít nekonečnou svobodu. Tam dole vidíte Zemi. Vaši planetu, váš domov pro tuto inkarnaci. Cítíte k ní lásku a najednou víte, že chcete domů. Že v tomto životě jste doma tady... na zemi... cítíte, že milujete svůj život se všemi zkouškami, které vám dává. A také víte, že nejste sami, že nikdy nejste a nebudete sami... zůstanete ještě ve vesmíru... a dýchejte dál. Pomalu a zhluboka...
Vrcholem vaší hlavy se spojíte s Bohem, s nekonečnou čistou láskou. Vidíte barvu zářivě bílou... světlo.., které se vás dotýká. Nechte vstupovat toto světlo do celého těla a jen se dívejte... jen ciťte to světlo, každý jeho krůček ve vašem nitru... Ve vašem těle se rozprostírá klid a mír…
Říkejte si klid a mír... a ticho... ticho... a já...

Jste hluboko v hladinách alfa… V této chvíli se můžete dostat kamkoliv na tomto světe a ve vesmíru…

Běžte do svého koutku… do pracovny... anebo když máte málo času, dýchejte mírně rychleji... a vracejte se zpět po barvách. Stačí vteřinu spočinout v barvě a klesnout o bod níž... bílá… fialová...modrá… zelená... žlutá... oranžová… červená...
Jste zpátky... uvědomte si celé tělo. Jste naprosto osvěžená a máte obrovskou chuť do života a do práce…

V životě promarníme tolik minut, že věnovat 22 minut této meditaci není mnoho, protože všechny další činnosti vám jdou potom mnohonásobně rychleji. Celý postup se dá zkrátit na pár minut až vteřin. Ale začátečník by měl obětovat čas pro teorii i praxi. I tento pouhý 20 minutový postup vám dá více než tablety, rehabilitace, nebo obyčejný spánek.

Při terapii mám rozšířené vnímaní prvních 3 čaker, ale pro vás jsem ho záměrně zkrátila. Pokud budete mít zájem, rozšířím. Při této čakrální terapii a celkové očistě se zaměřuji podle klientových požadavků na tento život nebo všechny životy. Při této práci provádím diagnostiku a terapii poruch energií a orgánů na jednotlivých úrovních. Což se časem naučíte taky.

Pokud máte svolení, můžete prodýchat jiného člověka nebo zvíře. Nejprve sebe, pak jeho. A vždy se svolením.
Nebuďte zklamané, pokud vám to půjde pomalu. Já jsem ke svým dnešním znalostem došla po 17ti letech denní!!!! práce na sobě!!, denním studiu, byť jen pár vět, uvádění poznatků do okamžité praxe, na sobě, psech a později na pacientech. To, co my se Zuzkou předkládáme vám, je dar. My jsme prošly dlouhou cestou téměř bez vedení, samy jsme hledaly postupy, četly stovky knih a navštívily desítky seminářů. Nesrovnávejte své výsledky s našimi dnešními. I my dvě jsme byly kdysi na začátku jako vy a potýkaly se s překážkami. Buďte vděčné za každý kousek cesty, za každý malý úspěch, kterého dosáhnete. Chvalte sebe, tělo, duši, ducha, protože jedině pochvala je hnací silou vpřed a hlouběji.
A všechny jdeme stále dál a zdokonalujeme se. My obě budeme pyšné a šťastné, když náš žák předčí svého učitele. Je to pro nás znamení, že jsme odvedly skvělou práci. Skutečně upřímně vám přejeme, abyste své učitele předčily a budeme vás v tom maximálně podporovat. Přesto největší úkol je na vás. Na vaší víře v sebe, ve vyšší vědomí .Překonávejte všechny potíže s láskou a odpuštěním. S těmito pocity se vám budou otvírat brány k poznání a ke svobodě.

Hodně štěstí. S