Chov psů  *   Veterinární ordinace  *   Alternativní terapie  *   Odkazy  *   Kontakt

OSUD
Úvod
Informace o terapii
Jak léčím
Moje filozofie
Pozitivní programování
Žít s radostí
Mým studentům
Celistvost
Dávám každému dni
Osud
Proč? (minerální říše)
Meditace
Alfa pásma, tajný koutek
Karma a Zákon přitažlivosti
Karmická terapie
Čakry - všechny věty
Modlící se ruce
Láska bez podmínek
Láska a vztahy
Pramen lásky
Přijetí bohatství
Dalajlama o náboženství
Po roce 2012
Máme srdce?
Tuky
Malá duše a slunce
Doporučená literatura

Rodíme se s určitým postavením hvězd, s určitým datem a hodinou narození, dostaneme jméno a příjmení.
Datum a hodina, se kterou se rodíme, jsou neměnné, je to náš základ, který neseme po celý život. Musíme se pochopit. Naučit se používat přednosti každého data narození. Jméno používáme ve zkratkách, zdrobnělinách, spolu s příjmením nebo titulem, a tím měníme energii nejen jména, ale i naše celkové vibrace.
Jsou čísla horší a lepší, ale i v těch tzv. nejhorších číselných kombinacích se dá najít "zbraň“, dá se najít východisko, jak překonat tzv. nepřízeň osudu.

Existuje spousta alternativních technik, celostních pohledů na zlepšení zdraví, vztahů, lásky, majetku. Z mého pohledu všechny techniky včetně těch, které používám, pomohou jen dočasně (i tak jsem jim nesmírně vděčná), pokud nemáme odblokovanou karmu. A. Svijaš píše o karmické nádobě, karmických uzlech, Lazarev píše o karmě, budhismus ji rozebírá... Je to souhrn příčin a následků, které se kumulují do posledního článku řetězce, a tím jsem "JÁ". Karma se přenáší po genech i po nehmotných součástech našeho já, čili po inkarnacích. Vyčistit karmu považuji za základní krok v každé terapii. Pouze pokud klient velmi trpí, tělesně, duševně, citově, je první zásah "úleva pacientovi". Pokud nevěříte v posmrtné životy, nedá se provést cílený a systematický odblok karmických závazků. Vyčistíme sice genetickou zátěž, ale všem předkům, všem zúčastněným, zůstávají závazky na inkarnacích. Na duši a na duchu.

Karmické uzly a bloky se odkrývají postupně. Jednak proto, aby to jedinec unesl, pravdu o sobě a změnu, jednak musí dojít k procesu uvědomění si problému a jeho přijetí. Buď na to klient přijde sám během života  a hledá cestu, nebo mu problém a zákonitost vysvětlí terapeut. Míra odbloku karmického uzlu pak záleží na přijetí situace, situací, jedincem a jeho další práci na sobě .

Vzhledem k evolučnímu tlaku s blížícím se 21.12.2012 přicházejí nové informace nejen knihami, ale i prostřednictvím andělů a archandělů. Bůh používá tu nejsrozumitelnější formu pro každého jednotlivce.
Nevýhodou této doby je, že karma tlačí. Je naprosto neúprosná, neboť přežije ten, kdo se produchovní, kdo zvýší vibrace své hmoty a odloží tu nejtěžší část karmy. Proto jsme unavení, tělo nezvládá tlak ze Země, proto se nám kazí práce a vztahy, dochází k celkovému přeuspořádání člověka…přeuspořádání lidí, hierarchie hodnot! Vznikají jiné priority, pochopení opravdového!!! Mužského a ženského principu a zapojení do života.
Metatron říká: Ježíš se obětoval, aby lidé byli šťastní, není potřeba se dále obětovat! Oběť už byla dána. Je potřeba přijmout vše lidské a propojit se s božským. Žít božsky to lidské, žít lidské a být božský. Nemůžeme se odklánět od pozemské přirozenosti, od tělesného. Vždyť právě o těla jde. O jejich produchovnění, povýšení, ale ne tak, že ztratíme lidské, jen projevíme jeho krásné stránky a využijeme jeho jedinečné možnosti.

A já  se budu na mých výukách a terapiích soustředit na to, jak využít pole neomezených možností na vyčištění a restrukturalizaci vašeho osudu. Jak osud změnit, jak to udělat tak, abyste ho měli ve svých rukách při zohlednění základních možností. Jak z něj vytěžit maximum. Doteď jste se potýkali s překážkami osudu. Jakmile se vyprázdní dostatečně karmická nádoba, přichází doba, kdy z osudu budeme získávat. Změny, které jsou možné, přesahují vaši představivost. Pole neomezených možností vám umožňuje prožít to, co jste nečetli, na co si nevzpomenete.

Všude, kde vám v plnění Vašich pozitivních vizualizací něco brání, hledejte v karmě! Ale hledejte i ve skrytých negativních programech v myšlení teď tady. Naše myšlení je velmi záludné. Vše, na co pomyslíte více než 3x, se začíná zhmotňovat a všechna naše přání se dříve nebo později vyplní – bohužel i bohudík. Proto si hlídejte své myšlenky, dokud nebude Vaším životním stylem vidět v každé situaci to lepší, vidět jako první to snadné a příznivé řešení, jako druhé to schůdné. A pokud ho nenajdete, připusťte, že pozitiva situace určitě brzy objevíte. Trénujte vidět na každém nejdříve to dobré, krásné, přínosné. Jakmile se toto stane vaším zvykem (jaký máte zvyk nyní?, negativní kritiku?, negativní očekávaní?), svět se začne velmi rychle měnit a řešení bude často přicházet samo. Uvědomte si, kolik věcí řešíte zbytečně, a neřešte je. Dejte každému svobodu v jeho myšlení a konání a věnujte se sami sobě. Čtení, studium, spánek, sport…, zaměřte se sami na své zdokonalení, buďte příkladem, protože to je nejsnazší cesta, jak změnit druhé. Je to pasivní přístup k práci na okolí z toho pohledu, že vy přímo do okolí nepronikáte, jen ukazujete, jak to jde, jak na to a jaký je výsledek. Pozorovatelé pak sami požádají o aktivní vstup, kdy jim řeknete, ukážete nebo uděláte terapii. Dejte každému prostor měnit se jeho tempem a jeho individuálním způsobem, a pokud se nechce měnit, respektujte jeho volbu. Vaše svobodná volba je také se měnit a žít lidské a zůstat božský. Spojit nebe  a Zemi, jin a jang, duši a tělo v jeden harmonický celek.

MVDr. Simona Müllerová