Chov psů  *   Veterinární ordinace  *   Alternativní terapie  *   Odkazy  *   Kontakt

PO ROCE 2012
Úvod
Informace o terapii
Jak léčím
Moje filozofie
Pozitivní programování
Žít s radostí
Mým studentům
Celistvost
Dávám každému dni
Osud
Proč? (minerální říše)
Meditace
Alfa pásma, tajný koutek
Karma a Zákon přitažlivosti
Karmická terapie
Čakry - všechny věty
Modlící se ruce
Láska bez podmínek
Láska a vztahy
Pramen lásky
Přijetí bohatství
Dalajlama o náboženství
Po roce 2012
Máme srdce?
Tuky
Malá duše a slunce
Doporučená literatura

Mgr. Alžběta Šorfová
5. března 2011 v 1:02 | Enigma | Po roce 2012
Celý článek nalezneteZDE

Po roce 2012 by mělo dojít ke kvantovému skoku naší civilizace!
Posledních několik let se často mluví o roce 2012, který by se pro lidstvo měl stát jakýmsi přelomem. Ale názory na to, co se toho roku má stát, se velice liší - někteří hovoří o totální katastrofě, která zničí lidstvo, jiní o duchovním přerodu. Co se podle vás roku 2012 stane?

Planeta Země měla mít původně jiný osud - zdálo se, že lidstvo dojde k určitému kritickému bodu, stejně jako se to stalo v případě Atlantidy, a když se do jistého termínu nevzpamatuje, tak lidstvo jako celek katastrofickým způsobem zanikne. Jako se tomu stalo u předchozích civilizací. To byl původní plán, ale ten se naštěstí díky zásahu vysokých duchovních bytostí změnil na plán transformační. Protože ve Světelné radě, v níž zasedají nejvyšší duchovní bytosti patřící k našemu světu, které řídí a spravují veškerý chod na planetě Zemi, existují dvě ligy. Jedna z nich vytvořila úplně nový návrh. Ten apeloval na to, že nelze problémy této planety řešit stále stejným způsobem - nechat civilizaci vyvinout a když se její evoluce vymkne z rukou, tak ji pak jednoduše ukončit... Našli tedy pro tento problém jiné řešení. Nechaly se inspirovat vyspělejšími světy, které již tímto procesem prošly, a po jejich vzoru tak nastavili Zemi a lidstvo na proces transformační.

Mluvila jste o dvou ligách ve světelné radě...
Jedna je původní, taková trochu starozákonná, patriarchální a druhá je pokroková, kde jsou také ženské bytosti. A právě jedna z nich, bohyně Isis, jíž tu známe jako Prakrálovnu Elisabeth, navrhla transformační program.

A co je podle vás ten program transformace?

Transformace je o proměně, změně a o očišťování se od starých, ustrnulých a nefunkčních struktur a programů. Prostě to, co už je přežité, je potřeba odložit a udělat prostor novému v rámci evoluce. Po roce 2012 by mělo dojít ke kvantovému skoku naší civilizace a zvýšení vibrací planety a lidstva. Už teď se zvyšují vibrace, což můžeme pozorovat i v realitě, třeba tím, že se zrychluje čas a naše vědomí se nastavuje na nové podmínky. Vše staré, zkostnatělé, dogmatické a přežité se postupně hroutí, celý svět se začíná měnit, a pro mnoho lidí je to veliký šok. Ale je to pro dobrou věc. Rok 2012 přináší příležitost žít v lepším světě, postaveném na duchovních principech. Podle některých názorů však současná civilizace nezmoudřela dostatečně, a mohlo by dojít k negativnímu zvratu. Hrozí to?

Bohužel hrozí. My jsme celé září meditovali a prosili "nahoře", abychom ten nový program podpořili. Například 10. 10. 2010, při celosvětové meditaci, nás byly statisíce. Ale máme stále šanci na téměř bezbolestnou variantu transformace, pokud se dostatečně velké množství lidí probudí a otevřou své vědomí všem přicházejícím změnám. V souvislosti s rokem 2012 se často mluví o očišťování skrze různé přírodní katastrofy. Má se lidstvo obávat Apokalypsy?

To jsou věci, k nimž už dnes dochází. Očista je součást transformace. Týká se to hlavně těch, kteří mají silné ego, nechtějí se měnit a ani se dál vyvíjet. Bohužel, až když jsou na ně vyvíjeny patřičné tlaky, až když se jim hroutí jejich svět, jsou schopni se začít měnit. Nejedná se ale o apokalypsu.
Mnoho názorů se shoduje v tom, že události roku 2012 mohou být jakýmsi sítem, které má oddělit zrno od plev. Připravení jedinci prý mohou dosáhnout duchovní transformace a stát se dokonalejšími bytostmi s mnohem rozsáhlejšími schopnostmi. Ale ti nepřipravení údajně nemusí probíhající změny fyzicky ani psychicky zvládnout a jejich život může být dokonce ohrožen. Co si o tom myslíte?

To je naprosto přirozený vývoj. Kdo se nebude bát a otevře se všem přicházejícím vnitřním a vnějším změnám, ten celý transformační proces ustojí bez velké úhony. Ale kdo se tomu bude bránit, půjde tzv. proti proudu, tak to nebude mít lehké. Pro to, aby naše fyzická těla zvládla příchod stále silnějších světelných energií, je nutné zintenzivnit práci na osobním rozvoji, rozšiřovat vědomí a pročistit svoje těla.
Ale jaké je to kritérium, které určí, kdo duchovní transformaci zvládne, a kdo nikoliv?
Oním kritériem je ochota a vůle člověka se změnit.

Myslíte, že ty hromadné meditace, které se teď provozují po celém světě, mají nějaký vliv na budoucnost lidstva a planety?
Obrovský. Toho 10. 10. 2010 nás byly opravdu statisíce po celém světě, kteří prosili za mír, lásku a světlo na Zemi. Byla to obrovská síla, kterou jsme společným úsilím vytvořili. 21.12. je dalším silným datem. Na našich stránkách www.cestyksobe.cz zveřejňujeme právě takovéto důležité celosvětové meditace.
Někteří odborníci tvrdí, že o tom, zda lidé projdou transformací úspěšně či neúspěšně, se již u každého člověka na úrovni duše rozhodlo. Je tedy osud každého jednotlivce dán, nebo se lze ještě nějak připravit? Existuje nějaký recept, jak rok 2012 co nejlépe přežít?

Myslím si, že do poslední chvíle bude mít každá lidská bytost šanci se rozhodnout změnit svůj osud. Jak už bylo mnohokrát řečeno, velice důležité je nebát se změn. Naučit se přijímat vše nové a odvážit se změnit své myšlení a život. Nesmíme se bát pustit všechny ty iluze, v kterých žijeme. Strachy a obavy, potřeby jistoty jsou naší největší iluzí. Jsme závislí a stále máme tendenci na něčem lpět - třeba na penězích, majetku, lidech, vztazích. Transformace je o osvobození se od všech těchto negativní způsobů života. Často se ozývá varování, že v nadcházejících letech má velmi záležet na pozitivním myšlení, protože by se údajně mohly začít zhmotňovat myšlenky, na které myslíme... Může být právě pozitivní myšlení klíčem k lepšímu přežití těch změn, které nás čekají?

Rozhodně. Pozitivní myšlení je největší ochranou před veškerými negativními vlivy zevnitř i zvenčí. Chrání nás před strachy, nedostatkem a nemocemi. Někdy se mluví o tom, že lidé, kteří zvládnou transformaci, budou přeneseni jinam - do jiné dimenze, nebo na jinou planetu, případně zůstanou tady, ale v úplně jiných podmínkách. Co si myslíte, že se stane?

Jde o to, že planeta Země se má v rámci duchovní transformace prosvětlit a zvýšit své vibrace. V transformaci jde přece také o ní a ne o nějakou jinou planetu. Takže to, co se tady odehrává, se má taky tady dokončit. Náš duální svět spěje ke svému konci. Bude nahrazen světem, systémem jednoty. V jednotě není přítomno zlo, destrukce. Čili, když vše, co se děje a má dál dít shrnu do jedné věty, tak jde v podstatě o to, pročistit a prosvětlit lidstvo natolik, aby žilo v jednotě, bez přítomnosti zla. Získají transformovaní lidé nějaké dosud neobvyklé schopnosti?

Určitě. Jakmile překonáme duální svět a zákony "temné hmoty", nastane evoluce jak duševní, duchovní tak i fyzická. Co je z vašeho úhlu pohledu na těchto změnách nejdůležitější?

Budou se neustále zvyšovat vibrace a čas se bude ještě zrychlovat. Jediná šance, jak to přežít a ustát, je pouštět, pouštět, pouštět. Nic si nedržet a na ničem nelpět. Transformace je také o tom, že se nám aktivuje pravá hemisféra, která funguje naprosto opačně, než levá. Pravá hemisféra nám umožní naladit se na ten proud a dělat správné věci na správném místě. Ona nás učí dostat se do synchronicity.

A ti lidé, kteří o nějaké transformaci dosud ani nepřemýšleli, mají ještě čas se nějak zapojit?
Mají svou svobodnou vůli. Každým okamžikem se můžou probudit a vidět svět jinak. Když budou chtít…
Někdy se hovoří o tom, že v rámci transformace a očisty přijde zkáza a potom obroda, která by dokonce podle některých pověstí měla odstartovat právě v Čechách. Dokonce se tu měl údajně v roce 1981 nebo 1982 narodit nový Spasitel. Jsou to jen pověsti, nebo na tom může být něco pravdy?

My Češi máme stejné poslání, které jsme měli před 21 lety - naše poslání je pomoci transformaci, pomoci ukončit starý systém a přejít do nového systému - do jednoty. Pomoci přechodu z duálního světa dobra a zla do světa světelného, do vyšší dimenze. Tak, jak to bylo před 21 lety, když jsme "sametově" svrhli jeden systém a přijali nový, demokratický. Naším úkolem je, abychom tenhle přerod zvládli opět sametově. My na to sice nevypadáme, ale když se probudíme, tak jsme schopni lehce provádět těžké změny. To je v osudu našeho národa. Mluví se o tom, že rozhodující osobností této změny bude mistr - žena, ne muž. Ale mistrů, kteří budou pomáhat v transformaci druhých, budou spousty. Hlavně bude každý sám sobě mistrem. Nebude to o tom, že by někdo vedl své ovečky, ale půjde o kolektivní sílu a spolupráci. Jde asi hlavně o to, aby v sobě každý probudil mistra...

Děkuji za rozhovor.

Kdo je Mgr. Alžběta Šorfová?
Česká psycholožka Mgr. Alžběta Šorfová se zabývá více než 15 let hlubinou psychologií, regresní terapií a léčením duše světlem a láskou. Posledních 7 let se plně zabývá novými transformačními technologiemi v rámci vývoje naší osobnosti. Pro rozvoj osobnosti v tomto čase a také do blízké budoucnosti používá a předává léčivé energie Shambally, které pomáhají člověku zvednout jeho potenciál a zvýšit vibrace. Především však předává technologie takových světelných systémů jako je Merkabah a současný transformační světelný systém, systém jednoty, které napomáhají lidem snáze a rychleji projít vlastní vnitřní transformací. Je zakladatelkou alternativní internetové televize Cestyksobe.
Více informací najdete nawww.cestyksobe.cz