Chov psů  *   Veterinární ordinace  *   Alternativní terapie  *   Odkazy  *   Kontakt

POZITIVNÍ PROGRAMOVÁNÍ
Úvod
Informace o terapii
Jak léčím
Moje filozofie
Pozitivní programování
Žít s radostí
Mým studentům
Celistvost
Dávám každému dni
Osud
Proč? (minerální říše)
Meditace
Alfa pásma, tajný koutek
Karma a Zákon přitažlivosti
Karmická terapie
Čakry - všechny věty
Modlící se ruce
Láska bez podmínek
Láska a vztahy
Pramen lásky
Přijetí bohatství
Dalajlama o náboženství
Po roce 2012
Máme srdce?
Tuky
Malá duše a slunce
Doporučená literatura

Pozitivní programování je základ. Nadvědomí si zobrazí vše, co je vyjádřeno kladně, a slyší to 3x a více, pak se začnou vytvářet podmínky. Je-li přání ve prospěch všech zúčastněných, pak se začne plnit. Plní se i přes karmické bloky, ale méně, a vrací se.

Příklad: nejsem tlustá - špatný program, nelze zobrazit ne, vysíláte jsem tlustá... a programujete se.. čili správně: jsem štíhlá. Ještě lepší je, když si přímo určíte cíl a představujete si ho. Čas splnění ale necháte na božím plánu.
Dále je třeba si přát v přítomném čase, čili že už to mám, takže ne - chci být štíhlá, budu štíhlá, ale děkuji, že jsem štíhlá.

Pokud říkáte - potřebuji peníze - programujete se na potřebu, nikoliv na to, abyste je měli: správně - mám peníze + vizualizace, ale mít peníze je v podstatě k ničemu, mohou doma ležet a nic vám neplní, jen je hromadíte a stejně nebudete šťastní.. Já tedy volím, že mám vždy dostatek prostředků na vše, co potřebuji a také vím, že moje přání jsou ve prospěch všech zúčastněných, to už je po 15ti letech afirmací uloženo..

Tělo a vše ostatní reaguje na pozitivní prohlášení a vizualizace, takže je třeba mít tělo ráda.. chválit ho, ne být naštvaná, že mám ještě 5 vrásek, ale být šťastná, že už jich není 6, šikovný obličej, šikovné ručičky, děkuji, že vyhlazujete moje vrásky, děkuji vám, vrásky, že odcházíte.. Tělo se pak bude více snažit, vyšší síly se budou více snažit.

Chybovat je lidské, takže chyby odpouštíme, chyby by se měly stát poučením, proto jsou velmi důležité.. Dovolit si změnit názor, postoj, vše se mění, každý den se toho tolik změní, změny z dlouhodobého hlediska jsou přijatelnější, pochopitelnější, ale je třeba si uvědomit, že každou meditací se měníme my sami, každým odblokem, každým pochopením, uvědoměním si čehosi.., pak je třeba si dovolit změnu názoru, o to právě jde.

Vyšší síly nás vedou k neustálé změně názoru, až dojdeme k tomu, že jediné, co má skutečně smysl, je láska, že láska je největší a nejsilnější síla, která vše překonává. Než se dostaneme k naprosté lásce, procházíme těly a životy a dopouštíme se chyb a zkoušíme a napravujeme. A je třeba změnit postoj.. stále měnit postoj a nestydět se za to. Jestliže vím, že dnešní medicína něco lépe změří a udělá závěr, který je v malém či velkém rozporu s tím, co mě před 20ti lety učili, musím změnit názor, postoj, postupy!! A to platí i na malé každodenní věci, měnit postupy!! To, co se osvědčilo včera, nemusí v nových podmínkách fungovat a naopak, může brzdit.

Pokud chceme pracovat s lidmi, měli by se v naší přítomnosti cítit dobře, uvolněně a v bezpečí. Pak nám věří a můžeme jim pomoci, třeba i silou. Přistupovat ke každému, jako sobě rovnému, i když chvílemi má ten či onen navrch.., ale všichni si jsme učiteli nebo zrcadly. Takže se nebát, ani se nepovyšovat, nesnažit se zavděčit, ani nemanipulovat. Tyto síly musí být v rovnováze. Pokud nejsou v rovnováze u jednotlivce, obvykle si najde partnera, který ho vyvažuje. Pracovního, rodinného. Pak má každý něčeho moc a něčeho málo. Ale rovnováha celku je zajištěná, proto prosíme o harmonizaci těla, duše a ducha.., jde-li o tým nebo partnerství, pak je třeba prosit o harmonizaci všech a vzájemně si pomáhat. Ovšem bez karmických odbloků to jde pomalu a jen částečně. Nicméně každá snaha se počítá, takže v okamžiku karmických odbloků se vše zúročí a dřívější snaha se usadí v nových energiích a projeví se mnohonásobným efektem.