Chov psů  *   Veterinární ordinace  *   Alternativní terapie  *   Odkazy  *   Kontakt

Pozitivní programování, karma a osud
Úvod
Informace o terapii
Jak léčím
Moje filozofie
Pozitivní programování
Žít s radostí
Mým studentům
Celistvost
Dávám každému dni
Osud
Proč? (minerální říše)
Meditace
Alfa pásma, tajný koutek
Karma a Zákon přitažlivosti
Karmická terapie
Čakry - všechny věty
Modlící se ruce
Láska bez podmínek
Láska a vztahy
Pramen lásky
Přijetí bohatství
Dalajlama o náboženství
Máme srdce?
Tuky
Malá duše a slunce
Doporučená literatura
Pozitivní programování, karma
Všechny výuky, kurzy, duchovní knihy nás učí pozitivně programovat, pozitivně afirmovat a pochopit karmu a osud. Jde o to změnit pohled na život, začít žít a myslet jinak, abychom se dostali z problému co nejsnáze. Osudovost je daná postavením hvězd v okamžiku narození, máme základní body, kterými musíme projít, máme období vzrůstu, stagnace, úpadku, máme období vhodné pro partnerství nebo studium nebo vydělávání peněz… Míra úspěchu a pozitiv je daná karmou a naším každodenním přístupem k životu. Bez pochopení osudovosti a karmy přítomnosti a minulosti se většinou stáváme ukřivděnými a obětí osudu. Právě proto je tolik knih, seminářů aj., aby lidé pochopili, proč se jim děje a dělo právě to, co se dělo. Osudovost překonáme z velké míry, ne zcela, neboť datum narození nám nikdo nevezme a nezmění. Nicméně s pozitivním přístupem k životu a k sobě, se znalostmi duchovních zákonů a zákonů karmy, se překážky na cestě osudu minimalizují a dary osudu maximalizují. Např. máte v osudu autonehodou. Jestli rozbijete auto, škrábnete auto, zabijete se, zraníte nebo jen leknete, to je již dané zpracováním karmy a vaším životem teď a tady. Mnohem závažnější je to s karmou, neboť ať děláte cokoliv, přes karmické bloky se nedostanete rychle a snadno a většinou ani ne sami. Pokud nesete prokletí vztahu, prokletí majetku, zatracení lásky, kouzlo, uřknutí proti lásce nebo práci... nebude se dařit nějak úžasně, i když budete pozitivně myslet a afirmovat atd.. Ale poslední roky je dovoleno zpracovávat karmu skutečně v širokém měřítku, celou osobní a rodinnou karmu během několika hodin a tyto uzly rozvázat, bloky odstranit. Účinek karmické terapie závisí na vaší připravenosti a životních projevech a na ochotě přijmout poselství a přijmout pravdu o sobě a svých předcích. Vyřešit miliony let starou karmu všech zúčastněných, rodinnou a osobní karmu, nejde za jednu terapii, ale i tak se dějí téměř zázraky, když je klient připraven a má správné životní návyky. Správné životní návyky jsou dbát o tělo a duši, čili číst, vzdělávat se, cvičit, zdravě jíst, řešit problémy jinak než kouřením a alkoholem. Kouření a alkohol jsou velmi zásadní negativní vlivy na tělo a duši. Vypovídají i o slabosti jedince řešit problém jinak. Vše je ale odpustitelné a žádný léčitel neodsoudí nebo neodmítne kuřáka anebo člověka, který si denně nalije. Co bylo, bylo, a každý z nás se na základě osudu, karmy a výchovy dostal do situací, které vyhodnotil NĚJAK, a řešil NĚJAK, byť ne tím nejlepším způsobem. Správný léčitel toto přijme a vychází z teď a tady. Klient je tady. Potřebuje pomoct a je ochotný spolupracovat. Takže i s občasným požitím alkoholu nebo kouřením se dá dělat karmická terapie a má účinek.
Důležité je pochopení všeho, souvislostí minulých životů, tohoto života, zvyků, společenské morálky a jídla - vlivu na tělo a duši. Konzumace uzenin, sladkých bublinkových limonád je také velice nezdravá a mimo jiné návyková. O drogách se zmiňovat nebudu, to je závažný odklon od teď a tady a lidé, kteří berou drogy, jen výjimečně přijdou na karmickou terapii. Velice zásadní je pozitivní programování. A pozitivní očekávání. Pole neomezených možností nám vytváří podmínky, jakmile něco myslíme 3x.., řekneme 3x.., natož opakovaně. Myšlenkou strachu, zloby, vzteku, nenávisti vysíláme negativní energie, čímž zákonitě ubližujeme sobě - vysílači a samozřejmě i příjemci, neboť zanášíme, znečišťujeme, infikujeme, jeho energetické pole. Podle zákonů karmy co vyšleme, 10x se nám vrátí (nebo 10x zesílené), pokud vyšleme energii nedůvěry, strachy, sklidíme odjinud, jindy a obvykle i nečekaně, nedůvěru tam, kde ji třeba ani nepředpokládáme. To jsou vyšší zákony, které pochopíte jen studiem knih, vnímáním, meditacemi a bedlivým sledováním ŽIVOTA jako takového. Svého života a života jiných. Pokud skutečně sledujete své myšlení a jeho následky, své chování a jeho následky a taktéž iu druhých (jen jako nezávislý pozorovatel), brzy si všimnete, co se děje. Vyšlu lásku a důvěru. Jak se ke mně chovají..? Vyšlu lež… Jak se ke mně chovají..? Znáte lháře… a všimnete si, jak jim jde život na ruku. Co se jim děje? Vyšlu sebelítost... a co sklidím?

Změnit vzorce myšlení a chování je nesmírně těžké, ale je to jedna ze zásadních cest ke zdraví, štěstí, lásce a prosperitě. Je to věc, kterou můžete (musíte) udělat sami. S tím vám sice pomůže kniha, guru, terapeut, ukáže cesty a udělá odbloky, ale tu malou každodenní práci musíte udělat vy. V obdobích zkoušek, úpadku, finančního nedostatku, opuštění, je nutné udržet víru, naději, směr a pozitivně vizualizovat, pozitivně se vyjadřovat a pak najednou se vše obrátí. Jakmile prokážete skutečnou vůli, odhodlání a jistotu v tom, že to, co děláte tímto způsobem (čili zbavit se pochyb), je to správné a že vás neodradí žádná překážka…, pak se změní váš osud (zjemní se problémy a překážky), pak se zmenší vaše karma eventuálně zmizí zásahem globální Zemské terapie nebo zásahem kvalitního léčitele nebo terapeuta. Planeta Země spolu s určitými léčiteli provádí terapie a zvyšování pozitivních vibrací globálně celému lidstvu v určitých intervalech, což nyní pozorujete v tom, jak je vám špatně, jak jste unavení, do jakých situací se dostáváte. Je to tlak Země produchovnit lidstvo jako takové a je to tlak vaší karmy, která vyžaduje bezpodmínečné čištění. Základem dnešního šťastného života je pochopit tyto principy, bez nich budete jen oběť osudu a všichni budou nespravedliví. Pokud pochopíte, že vše, co jste někomu udělali v celé své rodinné a osobní karmě (jste jejím posledním článkem a to je zákon, který nezměníte), musíte prožít, byť jen vteřinou, pak je Zákon na vaší straně a vy trpíte krátce. Pokud vzdorujete, chcete osud nebo karmu nebo Zákony nebe a Země zlomit vzdorem, vztekem, silou a trváním na starých vzorcích, pak Vyšší síly zasáhnou v podobě nemoci, finančního krachu, ztráty lásky. Je to velmi těžké, žít a myslet jinak, změnit sebe a nesnažit se měnit druhé a nehledat viníka ve společnosti a druhých lidech. Ale není jiná cesta. Skutečně není jiná cesta. A když ji přijmete jako svůj zákon dobra, pak půjdete v proudu dobra a lásky a dostanete se ze svých problémů ven. Odpusťme si své chyby, protože všichni jsme výsledkem karmy, osudu a zvyků, morálky, doby.. a začněme budovat nové teď a tady a nové zítra. Tím, že dáme lidem důvěru, a tím, že budeme pravdiví, že si přiznáme chyby, podvody, lži, ublížení někomu a pochopíme se v dané situaci. Co bylo, odžijeme, můžeme i udělat terapii, ale co je teď, jak se chováme dnes, to už je v našich rukách, tím si tvoříme osud. Jak jsme opravdoví dnes, pravdiví, čestní. A to, co vysíláme, se nám vrací, takže podle našeho myšlení se dostáváme do situací a shod okolností, které nám usnadňují a vylepšují život a tam, kde je karmický nebo osudový uzel, nám síly dobra pomohou přejít snadno a lehce, s minimálními ztrátami. Účelem je zvýšit vibrace člověka, lidské hmoty. A ty se zvýší pravdou, láskou a sounáležitostí se všemi říšemi, obývajícími Zemi (minerální, rostlinná, živočišná a lidská). Odmítáním jakékoliv říše ukazujeme, že nechápeme karmu a vyšší zákony. A to, že je nechápeme, neznamená, že jsme horší, jsme jen málo vzdělaní. Neboť každý, kdo si něco přečte, poslechne a zamyslí se nad tím, najde v životě tolik důkazů, že toto vše JE a funguje, nezávisle na tom, co si myslíme a děláme.

Simona Müllerová