Chov psů  *   Veterinární ordinace  *   Alternativní terapie  *   Odkazy  *   Kontakt

PRAMEN LÁSKY A MEDITACE V ALFĚ
Úvod
Informace o terapii
Jak léčím
Moje filozofie
Pozitivní programování
Žít s radostí
Mým studentům
Celistvost
Dávám každému dni
Osud
Proč? (minerální říše)
Meditace
Alfa pásma, tajný koutek
Karma a Zákon přitažlivosti
Karmická terapie
Čakry - všechny věty
Modlící se ruce
Láska bez podmínek
Láska a vztahy
Pramen lásky
Přijetí bohatství
Dalajlama o náboženství
Po roce 2012
Máme srdce?
Tuky
Malá duše a slunce
Doporučená literatura

Běžte do alfa hladin. Červená, oranžová, žlutá, zelená(růžová), modrá, fialová , bílá. Nyní jste  hluboko v hladinách alfa a můžete se ve svých myšlenkách dostat kamkoliv na tomto světě a ve vesmíru.

Běžte do svého koutku, do místa, které máte nejraději.

Dýchejte vzduch svého koutku, prohlížejte si každý kámen, zrníčko písku. Svlékněte své staré šaty a odložte vše, co vás tíží. Můžete zůstat nazí nebo se obléknout tak, jak se cítíte svobodně a opravdově.

Ze svého koutku se vydejte krajinou… Stoupáte mírně do kopce, hledáte pramen své lásky.
Výše v horách by měl být.

Mezi kameny a kapradím, mezi několika kvetoucími rostlinkami najdete žábu hojnosti. Žábu hojnosti lásky. Sedí na vašem prameni a on je uzavřen nebo jen slabě protéká. S láskou, úctou, skromností a pokorou požádejte žábu o uvolnění vašeho pramene a požádejte ji o pomoc a střežení vašeho pramene.

„A co si přeješ ty?“, ptá se žába.
„Přeji si lásku.“
„Jakou lásku si přeješ? Máš své představy?“
„Chci cítit v srdci lásku ke všem lidem, zvířatům, k přírodě a samozřejmě k bohu, k celému vesmíru, ale v tuto chvíli  se chci také setkat s partnerem mého života, s tím,kdo je pro mě v tuto chvíli ten správný, ten nejlepší, chci ho přijmout do svého srdce a odvést samotu a prázdnotu, která je uvnitř mě. Je mi dovoleno najít takového člověka?“  „Ano, bůh ti ho posílá do cesty, podívej..“ Žába uvolňuje pramen a potůček začíná stékat, přeskakuje kameny, zdolává překážky a radostně se hrne dolů, k úpatí hory... Čeří se, voda je křišťálově čistá jako vaše srdce a jako vaše láska, cítíte napětí, ale i bezpečí.

Se zdravým očekáváním postupujete zpět podél pramene.
Poděkujete žábě, rozloučíte se s ní a prokážete jí úctu.

  Potůček sílí, má již pevné koryto v horách, uvolňuje si cestu vaším životem, cítíte spokojenost, klid a jistotu. Základ, hora, zůstává stejná, pevná a neoblomná, vaše stabilita v životě.
Voda symbolizuje běh života a proměny a jejich vzájemné spojení je ŽIVOT. Pevnost a proměna. Voda odplavuje z hory staré a nepotřebné a hora jí je s radostí odevzdává. Voda i hora se přizpůsobují novým podmínkám, každou minutu jejich života.
Jak sestupujete z hory dolů, jste čím dál svobodnější, lehčí, podíváte se daleko před sebe, na jinou horu, plnou zeleně… Mezi klečí, kapradím a kameny vidíte postavu... Postavu vašeho partnera, jak také sestupuje podél svého potůčku a s napětím očekává setkání. Svižně vykračuje, zpívá si a má optimistickou náladu.
Radost narůstá ve vás obou, setkání se blíží.

  Pod horami vtékají oba potůčky do jezírka, jezírka vaší lásky. Jeho voda je křišťálově čistá a slunce se odráží od hladiny. Vidíte na dno, třpytivé kameny, ryby, pár rostlin, každý z vás je na jiném břehu. Odkládáte šaty  a vstupujete do chladivé, osvěžující vody..
Díváte se na sebe a jdete do hloubky.
Hloubka jezera pro vás znamená svobodu a vy se nebojíte zdánlivé temnoty. Jak pokračujete do středu jezera, uvědomujete si, že voda je stále průzračná a že vždy stojíte nohama pevně na zemi, ukotveni ve svém životě.

  Uprostřed jezera se setkáváte se svým partnerem.
Něžně se sebe dotýkejte, prohlížejte si sebe navzájem.
Můžete si hrát jako děti, můžete plavat, potápět se a ukazovat si krásy jezera.

  Můžete se políbit…
Mužský partner vezme ženu za ruku a vede ji k místu, kde z jezera vytéká řeka, řeka společného vztahu.
Silná, pevná, drží se svého řečiště a plynule se pohybuje vpřed.
Čistá, stabilní.
Řeka je tak velká, tak prostorná, že oba v ní máte dost místa, žádné omezení, můžete se každý pohybovat u svého břehu, můžete z řeky vystoupit a zase se vrátit. Můžete jít středem  vedle sebe, můžete se držet, podpírat, nést, tak, jak vyžaduje okamžitá situace.

  Pokud máte strach vystoupit sám na břeh, překonejte ho, dopřejte partnerovi svobodu a dejte mu důvěru. Pokud máte obavy, že vás nepustí na břeh, požádejte anděly o pomoc. V řece vztahu řešte všechny strachy a omezení, která vás napadnou, vaše a i partnerovy. Když se budete cítit slabí, vraťte se ve vzpomínkách do horského jezera, kde jste zažili naprostou svobodu, radost a bezpečí.

  V řece vztahu víte, že nejste sami. V životě potřebujete druhého člověka, který kráčí blízko vás, který vás nespoutává, ale provází. Upravte si kameny pod nohama ve vodě a i půdu pod nohama na břehu, pohybujte se sem a tam a cvičte pocit bezpečí a jistoty ve vztahu.

  Před vámi je ostrůvek, co dělí řečiště na dvě ramena…
Uvědomujete si, že vaše společná cesta končí…
Cítíte v srdci strach, zármutek. Vaše společná cesta je ukončená smrtí jednoho z vás anebo smrtí společného vztahu. Váš partner se za chvíli od vás oddělí a vy ho pouštíte s láskou a úctou... Dáváte mu svobodu v jeho myšlení a konání, propouštíte ho na jeho vlastní cestu a víte, že se stejně ještě setkáte.. jednou.. a jinak..
Odložte všechny strachy, vzteky, bolesti a přijměte smíření, pochopení smyslu, že na úrovni těla a hmoty není nic trvalé. Ohlédněte se zpět, jaký kus cesty jste spolu ušli a co všechno krásné a smutné na ní bylo. Odložte a odpusťte to smutné a ve svém srdci si ponechte to krásné… Stálo to za to…
Nyní se můžete zamyslet nad tím, co byste na této cestě chtěli změnit, co jste udělali špatně..
A protože jsme jen v meditaci, máte volbu, můžete se vrátit znova k žábě a znova prožít totéž se stejným partnerem anebo požádat o jiného. Můžete se nechat překvapit, kdo na vás bude čekat u druhého úpatí ..
Nyní už se nebraňte radosti a štěstí, jděte do toho naplno a nepokazte své okamžiky..
Tu radost, svobodu a lásku uchovejte ve svém srdci a mysli celý den…celý rok...celý život…