Chov psů  *   Veterinární ordinace  *   Alternativní terapie  *   Odkazy  *   Kontakt

PŘIJETÍ BOHATSTVÍ
Úvod
Informace o terapii
Jak léčím
Moje filozofie
Pozitivní programování
Žít s radostí
Mým studentům
Celistvost
Dávám každému dni
Osud
Proč? (minerální říše)
Meditace
Alfa pásma, tajný koutek
Karma a Zákon přitažlivosti
Karmická terapie
Čakry - všechny věty
Modlící se ruce
Láska bez podmínek
Láska a vztahy
Pramen lásky
Přijetí bohatství
Dalajlama o náboženství
Po roce 2012
Máme srdce?
Tuky
Malá duše a slunce
Doporučená literatura

Čím dál častěji slyším, jak si lidé kolem mě stěžují na nedostatek něčeho. Na politiku. Na systém. Já jsem se nikdy o politiku nezajímala. Vyjmenovat představenstvo vlády byl pro mě těžký úkol. Žila jsem si se svými energiemi a říšemi, pomáhala jsem bytostem a celé planetě. Před týdnem mě zarazilo, jak často ke mně přicházejí informace ohledně politiky republiky. Cokoliv řešíme, můžeme si představit jako bytost. Naladila jsem se na "duši" naší republiky a byla jsem úplně zděšená. Byla scvrklá, ušlápnutá, šedá. Pak jsem se podívala dál a viděla masy lidí, kteří žijí v lítosti, v sebelítosti, v křivdách a jen reptají a litují se a pomlouvají. Uvědomila jsem si, že síla kolektivní myšlenky ovlivňuje naše politiky, kteří pak lépe a lépe plní "přání" většiny obyvatelstva.
Pokusila jsem se nahodit energii republice, rozvířit energii, a poslat lidem poselství. Aby začali myslet pozitivně a uvědomili si, že si zaslouží lásku, zdraví, peníze!! V rámci republiky mi šlo hlavně o peníze, protože to je hlavní bod stížností populace! Spousta lidí si nechce uvědomit, že peníze potřebují žít, jsou oběživo. Slyšíte, proč bych já měl dát, když mě taky nikdo nic nedá. Proti EU se u nás zdražuje a platy klesají. Přitom když já dám vyšší plat zaměstnanci, on si koupí oblečení, dovolenou.., udělá obrat dál, a další a další lidé budou utrácet své peníze, až se dostanou zase ke mně. Přej a bude ti přáno..
A tak jsem vymyslela meditaci. Můžete ji použít jen pro sebe, ale můžete ji rozšířit a pomoct nám všem. Protože já přeji bohatství nám všem :-)

Já ………. si zasloužím bohatství na všech úrovních a přijímám ho. Nezávisle na tom, jak jsem se choval v mých životech. Zasloužím si veškerá bohatství a přijímám je.

Představte si, jak sedíte s celou rodinou a říkáte to jeden druhému.

Uvnitř v hlavě může být program, zda ten druhý nemá víc než já.
Přeji bohatství sobě a všem zúčastněným.

Každý si zaslouží majetek podle božího plánu a podle své karmy. Po odblokování karmy má každý dostatek prostředků na všechno, co potřebuje.
Každý člověk, každý tvor, má své místo a poslání na zemi. Každý je nám učitelem. Nikdo se nemůže povyšovat na základě vzdělání, krásy nebo čehokoliv jiného. Díky druhým lidem si uvědomujeme, kdo jsme, jací jsme, jací chceme být a jací ne. Už to je velmi důležité.
Evoluce člověka směřuje k vyšší a vyšší dokonalosti, ta je ale spojena s moudrostí, s pocitem sounáležitosti se všemi říšemi, s minerální, rostlinnou, zvířecí a lidskou. Všimněte si, že někdo se od některé z nich odděluje. Někdo pohrdá nižšími říšemi, mnozí ale pohrdají říší lidskou. Našimi vlastními příslušníky. Místo abychom pomáhali jednotlivým bytostem v říších láskou a úctou, vysíláme soudy a negativní hodnocení, čímž zatěžujeme planetu vibracemi smutku, lítosti, vzteku, nenávisti, pohrdání. Pak sami žijeme v takovém energetickém poli!!! A následně se těmto vibracím přizpůsobujeme.
Až nám dojde, že energií lásky, odpuštěním a pochopením posílíme klid a radost našich srdcí a myslí, bude se vše kolem nás měnit k lepšímu.

Vše, co vyšleme, se nám dříve či později vrátí.

Měli bychom sledovat, co se děje uvnitř bytosti, nikoliv jaký je vnější projev. Většina z nás hraje, maskuje, vytváří iluze o sobě. Všechno se ale točí kolem lásky. Všechny masky jsou proto, aby byl člověk přijímán, aby ho měli druzí rádi. Protože nás odmalička učí soudit druhé a následně maskovat svou přirozenost, je velmi těžké se změnit. Navíc by každý chtěl, aby se nejprve změnil ten druhý a teprve pak on sám. Každý se ale mění jen kvůli tomu, že sám chce. Zvenku nikdo nikoho nedonutí k vnitřní změně, k opravdové změně. Donutí ho jen k další masce a přetvářce. Tak ztrácíme všichni svou identitu.

Abychom získali zpět pocit vlastní identity, abychom přijali svou pravou podstatu (plnou lásky a pochopení, na jejichž základě odpouštíme), musíme se vyrovnat s rodiči a našimi nejbližšími. Zbavit se programů, které do nás ukládali. A my jsme je přijímali, protože jsme si mysleli, že je to cesta k lásce a přijetí.

Myslete na to, že rušíme všechna omezení, v lásce, v kráse, zdraví, majetku, ve veškerém bohatství - bohatství moudrosti, zdraví, hmotném..
Vracíte si vzájemně, co jste si vzali. Přijímáte zpět, co vám náleží. Především svobodu.
Odpouštíte si, všichni, s rodinou, s partnery, se známými ve všech životech..
Odpouštíte, uvolňujete se.., osvobozujete se od křivd, manipulace, osvobozujete i druhé..
a dodejte, že ve všech životech.., na těle, duši a duchu.

Pak přidejte ty lidi, u kterých máte v tomto životě pocit, že vás nějak omezují v pocitu svobody a znova jim odpusťte.
Odpusťte všem, kdo vás omezoval v majetku, kdo vám bral majetek.., kdo záviděl krásu, partnera, zdraví.
Uvolněte se, seďte, zavřete oči.
Představte si, že otvíráte cestu k bohatství, prší na vás jako světlo, jako zlaté světlo
bohatství lásky, moudrosti, zdraví, krásy, majetku, financí..a vy to přijímáte a víte, že si to všechno zasloužíte.

"Přijímám a zasloužím si..."

Přeji bohatství každému člověku.
Příjem a výdej má být v rovnováze, pokud cokoliv hromadíme, naše osobní rovnováha se ustálí na nedostatku něčeho jiného. Pokud sobecky lpíme na svém bohatství a zadržujeme ho, můžeme například zadržovat i tuk, vodu.."Prosím o harmonizaci příjmu a výdeje na všech úrovních".

MVDr. Simona Müllerová