Chov psů  *   Veterinární ordinace  *   Alternativní terapie  *   Odkazy  *   Kontakt

KARMA A ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI
Úvod
Informace o terapii
Jak léčím
Moje filozofie
Pozitivní programování
Žít s radostí
Mým studentům
Celistvost
Dávám každému dni
Osud
Proč? (minerální říše)
Meditace
Alfa pásma, tajný koutek
Karma a Zákon přitažlivosti
Karmická terapie
Čakry - všechny věty
Modlící se ruce
Láska bez podmínek
Láska a vztahy
Pramen lásky
Přijetí bohatství
Dalajlama o náboženství
Po roce 2012
Máme srdce?
Tuky
Malá duše a slunce
Doporučená literatura

Karma a Zákon přitažlivosti
Co je to karma?

Zjednodušeně je karma nějaká nedořešená, nevyjasněná záležitost (spor, finanční dluh, závist, nedorozumění, citové zranění, ztráta milované osoby apod.), která vznikla v minulých životech, ale nebyla dosud uspokojivě dořešena.

Záležitosti spojené s karmou se hlásí o pozornost mnoha různými způsoby. Traumaty mentálními i citovými, omezením pracovních příležitostí, financí, nevysvětlitelnou fyzickou bolestí, nezvladatelnou přitažlivostí i odporem k nějaké osobě, fobiemi, alergiemi, opakujícími se vizemi a sny apod. Zřídka se karma hlásí o své dořešení pouze jedním z oněch mnoha uvedených příkladů. Většinou se jich na člověka nahrne hned několik najednou.

Karma může být:
OSOBNÍ - např. partnerská milostná či manželská, v platonickém vztahu s kamarádkou/dem, pracovní s kolegou v práci, s nadřízeným, učitelem …
RODINNÁ - s členy vlastní rodiny.
RODOVÁ - různé rodiny proti sobě. Např. rodová linie manželky proti rodové linie manžela.
SKUPINOVÁ - „fialoví“ proti „oranžovým“, bohatí proti chudým, mezi náboženskými nebo politickými uskupeními….
KARMA NÁRODA – nedostatek(nadbytek) nerostných či přírodních zdrojů a darů, averze mezi národy nebo státy…
KARMA LIDSTVA VŮČI ZVÍŘATŮM – nespočet otřesných příkladů.
KARMA LIDSTVA VŮČI ROSTLINÁM - nespočet otřesných příkladů.
KARMA LIDSTVA VŮČI PLANETĚ Zemi CELKOVĚ !

Jak poznat osobní partnerskou karmu:

Prvotní silná magnetická přitažlivost fyzická a sexuální = obrovská erotická touha, je způsobena záměrně, karmickým okouzlením, tím silnějším, čím větší a nepříjemnější problém je třeba mezi partnery dořešit! Pokud by toto zamilování se, okouzlení, omámení či poblouznění nebylo součástí karmy, většina partnerů by se rozešla dříve, než by se o usmíření vůbec pokusila!
Karmické vztahy je výhodné co nejdříve rozpoznat, neignorovat je, naopak, urychleně je dořešit! Jsou prioritním úkolem v životě člověka a po jejich ukončení se všem zúčastněným uleví a to nejen „na duši“.

Jak ukončit karmu:

Nemusíte se hned vrhat do prozkoumávání minulých životů! Pomocí komunikace s karmickým partnerem a pochopením příčin jeho současného chování, se dá tento dluh ukončit také. Teprve pokud se setkáte s neochotou další zúčastněné strany (stran) komunikovat, obraťte se na odborníka v oblasti esoteriky, jenž vám pomůže karmu rozpoznat, odhalit její prvotní příčinu, či vám ji dokonce pomůže ukončit.

Proč ukončit karmu:

1.) ULEVÍ SE VÁM! = Zbavíte se fyzických, psychických, citových, pracovních či jiných komplikací, kterými se karma hlásívá o pozornost.
2.) OTEVŘOU SE VÁM NOVÉ MOŽNOSTI v milostných, rodinných i pracovních vztazích. Posílíte si příliv hojnosti, radosti a harmonie do svého života.
3.) ODSTRANĚNÍM RODOVÉ KARMY zbavíte oné konkrétní karmické zátěže své děti, vnoučata i všechny jejich další potomky.
4.) Ukončením karmy = DOSAŽENÍM většího ŠTĚSTÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE A RODINY, je možno dospět i k dalekosáhlým změnám celosvětovým, včetně usmíření Ženského a Mužského Principu božství a dosažení Lásky a Harmonie na planetě Zemi. Jak jednoduše! Pochopením a ODPUŠTĚNÍM!

Karma není věc viny, jsou to "jen" nedořešené věci našich duší z minulých životů, které je třeba dořešit a narovnat na mentální úrovni omluvou a odpuštěním, je to svým způsobem velmi snadné, nijak to nebolí. To, co není snadné a co "bolí", je to přijmout a přiznat sám sobě, že jsem za tyto věci odpovědný, to je na tom to nejtěžší. Přiznat si, že všechny problémy jsem si způsobil já sám a nikdo jiný za ně není odpovědný. 99% problémů na světě, včetně nemocí jako je rakovina nebo AIDS, fetování, alkoholismu, nehod, úrazů, vražd, hladovění, chudoby atd. je způsobeno dlouho neřešenou karmou a její ignorací, nebo neznalostí. Díky tomu se pak člověk velmi lehce dostane do nesnází a nedá se před tím utéct, ani kdyby byl člověk „svatý“, dostává čím dál větší tresty, které bohužel mohou končit finančním krachem, rozvodem a špatnými vztahy a v nejhorších případech vážnou nemocí, úrazem, nebo smrtí. Vzhledem k tomu, že se doba a vše na Zemi velmi zrychluje, zrychluje se i karma, proto je teď vše náročnější než například před 50 lety, kdy procházely netrestány i krádeže a vraždy. Ale ta doba je pryč!

Zákon přitažlivosti
Jak funguje Zákon přitažlivosti?

Zákon Přitažlivosti způsobuje všechny projevy ve vašem životě a doslova vtáhne do vašeho života vše, co chcete (pokud se nacházíte ve vašem tvořivém vibračním víru). Pochopení Zákona přitažlivosti je klíčové pro dosažení např. finanční nezávislosti!
Všechno kolem nás včetně nás samotných je vibrace. Energie ve vibraci. A Zákon přitažlivosti spojuje dohromady vše, co je podobné – co má podobnou vibraci. Nic do vašeho života nepřijde náhodou, ale jen na základě vašich vysílaných vibrací. Úplně všechno, ať tomu věříte, nebo ne. Všechno kolem vás je Zákonem Přitažlivosti ovlivněno - je to podstata všech projevů, které vidíte. O čem přemýšlíte, to si přitahujete. Přitahujete si všechno. Bez výjimky. Jste MAGNET – přitahujete si vše (pokud si připadáte tlustí, nepřitáhnete si hubnutí, když si připadáte chudí, nepřitáhnete si zisk……) – pokud se soustředíte na nedostatek, Zákon vám přinese to, na co se soustředíte, a v tomto případě je to chudoba a otylost. Protipóly se nepřitahují – pouze ve fyzice to má svoji platnost.
Na co myslíte, to přivoláváte, ať o to stojíte, nebo ne. To, čemu se ve svých myšlenkách věnujete, bez výjimky přivoláváte do svého života. Čím je silnější myšlenka, tím více skutečnosti přivolává a tím pravděpodobnější je, že se uskuteční.
ANO, TO BY SE MI LÍBILO je stejné jako NE, NE, TO NECHCI – přitahujete do svého života obojí, protože tomu věnujete pozornost. Nic nemůže přijít k vám bez vašeho pozvání. Vrána k vráně sedá, rovného si hledá je důkazem Zákona Přitažlivosti.
Smolné dny jsou dalším důkazem Zákona – jak ráno začnete špatně, celý den se vám nedaří, protože jste ve spektru negativních myšlenek - vysíláte negativní vibrace (myšlenky), které si přitahují další, podobné. Ten, kdo často mluví o nemocech, bývá nemocný – nemluvte o nemocech, chudobě, o tom, co nemůžete nebo nedokážete.
Svět vás vidí tak, jak se vidíte vy sami – jakmile si to uvědomíte, máte v ruce největší transformační nástroj svého života – můžete jej použít na cestu nahoru, ale i dolů. Rozhodující jsou vaše vibrace, ne slova, která říkáte.
Mocný a důsledný Zákon přitažlivosti zodpovídá v tomto vibračním vesmíru za všechno – spojuje dohromady lidi, situace a myšlenky s podobnými vibracemi. Vaše pozornost věnovaná určité věci ve vás vzbuzuje vibrace, a pokud ji udržíte dostatečně dlouho, Zákon přitažlivosti danou věc přivede do vašeho života. Ať už vzpomínáte na něco z minulosti, sledujete něco v současnosti, nebo si představujete něco z budoucnosti, myšlenka, na kterou se soustředíte, ve vás vyvolává vibrace – a Zákon přitažlivosti na ně odpovídá. Všechny nežádoucí věci jste si přivolali, protože jste si je vytvořili nevědomky soustředěním na onu nežádoucí věc nebo na její podstatu. Myšlenka vždycky předchází manifestaci. Všechno, co kolem sebe vidíte, začalo kdysi jako myšlenka – vibrační koncept, který uzrál do fyzické reality. To, co chcete, je stále jasnější v přítomnosti toho, co nechcete. Ale ať už jste si toho vědomi či ne, tak celý den, každý den, rodíte nové touhy z detailů života, z kontrastu, který vás obklopuje. Jakmile víte, co nechcete, víte mnohem zřetelněji to, co chcete. V momentě, kdy se zrodí nová a lepší verze života ze života, který prožíváte, máte možnost se buď s novým životem sladit, nebo mu odolávat. Je to je na vás…

TOTO JSOU ZASÁDNÍ VĚCI, PROČ SE NÁM NĚCO DĚJĚ, NEBO NAOPAK NEDĚJE, PROČ SE NÁM DAŘÍ, NEBO NAOPAK NEDAŘÍ!!!

Z literatury zpracoval Marian Beneš