Chov psů  *   Veterinární ordinace  *   Alternativní terapie  *   Odkazy  *   Kontakt

PROČ? (MINERÁLNÍ ŘÍŠE)
Úvod
Informace o terapii
Jak léčím
Moje filozofie
Pozitivní programování
Žít s radostí
Mým studentům
Celistvost
Dávám každému dni
Osud
Proč? (minerální říše)
Meditace
Alfa pásma, tajný koutek
Karma a Zákon přitažlivosti
Karmická terapie
Čakry - všechny věty
Modlící se ruce
Láska bez podmínek
Láska a vztahy
Pramen lásky
Přijetí bohatství
Dalajlama o náboženství
Po roce 2012
Máme srdce?
Tuky
Malá duše a slunce
Doporučená literatura

Byla jsem v tomhle světě úplně ztracená. Opuštěná a zoufalá. S malým dítětem, třemi psy, v  příšerném podnájmu, s minimálním platem.
Mým materialistickým mozkem jsem nic nechápala. Moje píle od deseti let, samé jedničky, vždy jedna z nejlepších. Spolehlivá, pravdomluvná, nekuřák, abstinent. Po ocitnutí se na ulici bez domova, z hodiny na hodinu, mě zajímalo jen přežití - kde budeme spát? V prvním podnájmu mě zajímalo zas jen přežití - nezmrzneme? Budeme mít co jíst? Druhý podnájem mi už dal teplo a už jsem věděla, že s mými 3tisíci platu uživím dítě a tři psy, i zaplatím podnájem – 2tisíce měsíčně, koupím chleba, brambory, vejce. Výjimečně jogurt, když bylo dost pacientů.
Vyléčily jsme se ze zánětů ze zimy a já začala znova přemýšlet PROČ.

Nejprve jsem objevila živou říši minerálů, ke které jsem do té doby - 29let neměla úctu. Najednou jsem viděla, že se kameny mění v mých rukou, jsou teplé nebo studené, že se samy pohybují! A že ulevují  při fyzických bolestech a i psychických. Nastudovala jsem několik knih, pomalu se zásobovala kameny a začala je používat v léčení. Dnes vím, že minerály jsou součástí všeho, základem života. Jsou v nás, nejen v kostech, ale i v pojivech, tekutinách, všude v sobě máme v různé míře zástupce minerálních říší a bez nich by nebyl život ani jednotlivce, ani obecně. Symbolismus minerální říše je v její struktuře, v pevnosti, řádu. Prvky jsou samostatné nebo sloučeniny a mají své specifické účinky.
V existenci jako takové nebo v homeopatii nebo obsažené v bylinách. Je to asi nejhrubohmotnější projev života - ASI, ale i ony jsou evidentně živé a ve sloučeninách změní tvar, barevnost a dokonce se i svým způsobem přemístí.

Lidé procházejí ve svém evolučním vývoji vibrační úrovní minerálů. Jednak evolučně v rámci "času", jednak v rámci jedné inkarnace. Pokud převáží vibrace minerální říše, je člověk málo citlivý, málo přizpůsobivý, těžko překonává překážky jinak, než naučeným postupem, těžko se přizpůsobuje době. Má své postupy, názory, obvykle pečlivost, pravidla!! Vše musí zapadat. Je pak velmi omezen svými pravidly a zejména nyní, poslední roky a POSLEDNÍ týdny trpí! Planeta a Vesmír jsou neúprosné! Změň se! Když ne po dobrém, tak po zlém. Pokud se nepoddáme evolučnímu tlaku, bolí to! Staré struktury chování… těla… práce… vztahů…se rozpadají! Bolí to, čím více držíte staré vzorce, bolí to. Dříve jsem říkala, že s vývojem civilizace a úrovní vědy musíme měnit názor a postoj ke všemu.
Jsem veterinář asi 25let a na určité "biologické" zákonitosti jsem MUSELA změnit názor 2x! Radikálně. Jak těžké je pro lékaře najednou mluvit a přistupovat k problematice jinak!! Neuvěřitelně těžké! Ale musím. Pokud chci jít s dobou, vzdělávám se, akceptuji poznatky a vědecké závěry o životě, o těle.

Dnes si uvědomuji, že názor někdy musím změnit během dne! Vše je TAK INDIVIDUÁLNÍ. Každý komplex jednotlivce, jednotlivců… jeho práce…obydlí…atd. je TAK individuální, že na NIC nemohu nasadit pravidla!! A to ani na zdraví a jeho udržení, a to ani na nemoc a její vyléčení. Je nesmyslné udržovat má pravidla a postupy. Evidentně neplatí. A já se omlouvám těm, kde jsem vyjádřila prohlášení na základě např. 20tiletých zkušeností s chovem bulteriérů.

Ano, naše jistoty, naše prohlášení, co platilo 20let..neplatí.Vyjádříme SOUD, HODNOCENÍ a jsme si "jisti", že jsme k tomu oprávnění!! A nejsme. Naše zkušenosti jsou velké, mají HODNOTU, ale k tomu je třeba mít nadhled. A přijmout právě dnes…teď a tady… ty neuvěřitelné změny, a vlastně i možnosti.
Nová doba nám skýtá možnost změnit vše šmahem! Pokud jsme přizpůsobiví, nelpíme na svých pravidlech a svém úhlu pohledu. Pak můžeme zažít skutečné zázraky. Doba může být naším trápením a omezením, pokud setrváváme ve vibrační úrovni minerálů, ale může být darem, když máme neomezené možnosti!

Obvykle máme tendenci mít věci pod kontrolou, i když neudržujeme zcela řád, chceme změny řídit. Chceme žít jen to, co si umíme představit, a žít to tak, jak si umíme představit. A to je opět omezení, spoutání. Nedovolíme poli neomezených možností zhmotnit zcela nové, úžasné a nečekané situace. Nedovolíme svému tělu rozvinout skrytý potenciál. Žijeme jen to, co známe. Z knih, ze slov, ze zkušeností. A máme spíše negativní zážitky. Přesto jsme vším! A máme v sobě vše! Jen to najít, zapojit do aktivního života teď a tady a nebát se nepoznaného. Zaktivovat prosbou, nacítěním, modlitbou, meditací vypnuté geny, vypnuté receptory, dovolit  našim tělům hmotným a nehmotným se podle božího plánu přizpůsobit  teď a tady. Ale musíme vystoupit z bloku, ze zaseknutí v minerálních vibracích. Samozřejmě že určitý řád je třeba, určité návyky např. hygienické dodržovat, stejně tak placení složenek a jiné. Systém daný státem, komunitou je třeba do vysoké míry udržovat.
Podobně mají minerály právo se projevovat ve stavbě a funkci našeho těla. Říše minerálů je nezbytná, aby nevznikl chaos. Ale všeho s mírou. Dát minerálům prostor, který jim podle boží vůle náleží. V našem těle i v našem myšlení, chování a způsobu života.

Minerály byly první krok v mém poznání nepoznaného, neviditelného. První krok z materialistického pohledu na život.
Můj dosavadní řád neplatil. Nevyšlo mi být oddanou manželkou, matkou a budovat rodinu a chodit do práce. Struktura daná socialismem, ale i mými předky a morálkou společnosti selhala přes mé snahy ji naplnit a dodržet. Moje hmota vzdávající se všeho mého, abych udržela řád rodiny, dostala rány a to doslova fyzické. V té době už jsem nebyla sebou, už jsem nebyla nikým. Žila jsem ve strachu, ústupcích. Kam až dojdu, čeho ještě se mám vzdát? Kde jsou radosti, pochopení, náklonnost? Můj život byl práce, úklid a panický strach z nadávek a násilí. A já jsem se nepohnula! Minerál, stará morálka. Je to otec tvého dítěte, je to tvůj manžel!! Dítě má vyrůstat s otcem! Nikde v tom všem jsem nebyla já. Jen on a dítě! Vše pro rodinu. Vyřešil to. Zbil mě a vyhodil. Neměla jsem úctu k sobě v té době. A ani on ji neměl ke mně. Nebyla jsem nikým a proto mě jako nikoho vyhodil. Došlo mi to za dva roky a moc mu děkuju.

Tenkrát a ještě před pár lety šlo udržovat staré formy, ale dnes to nejde.
Přijali jsme počítače, mobily, digitální displeje aj., přijmeme i změny v nazírání na tělo a duši a zapojení nehmotného světa do hmotného. Vždyť vše, co nyní dělám a žiju, je hmotně-nehmotné, jako ta písmena z mailů a sms, které kolem mě proletí v iontové formě a zhmotní se na obrazovce tisíce km daleko během vteřin…

MVDr. Simona Müllerová