Chov psů  *   Veterinární ordinace  *   Alternativní terapie  *   Odkazy  *   Kontakt

MÝM STUDENTŮM
Úvod
Informace o terapii
Jak léčím
Moje filozofie
Pozitivní programování
Žít s radostí
Mým studentům
Celistvost
Dávám každému dni
Osud
Proč? (minerální říše)
Meditace
Alfa pásma, tajný koutek
Karma a Zákon přitažlivosti
Karmická terapie
Čakry - všechny věty
Modlící se ruce
Láska bez podmínek
Láska a vztahy
Pramen lásky
Přijetí bohatství
Dalajlama o náboženství
Po roce 2012
Máme srdce?
Tuky
Malá duše a slunce
Doporučená literatura

Moji milí studenti,

pokud se mi sejde během krátké doby několik podobných dotazů, je to pro mě podnětem vytvořit hromadnou odpověď. Někteří z Vás si mě vybrali jako svého Guru, jako svého učitele, kterého budou určitou dobu poslouchat, respektovat, dbát jeho rad a na něj se obracet s nejasnostmi a úskalími života.

Některé z Vás jsem vybrala já nebo některá jiná léčitelka nebo vědma jako mé „studenty", žáky.
V tom je už určitá část Vaší nedobrovolnosti nastoupit na cestu duchovního vývoje. Proto Vy ani já nemůžeme být zklamaní, když se naše cesty brzy rozejdou. Nejspíš jste si přáli, prosili Universum, Boha, aby Vám bylo pomoženo vyřešit určitý problém, peníze, vztahy, zdraví. Pomoc z Universa přišla v podobě nečekané, například v podobě mě, která jsem Vám nabídla terapii nebo výuku. Je přirozené, že nemusíte hned rozeznat, že právě toto je vyhovění žádosti.
Cesta se mnou je velmi složitá, neboť kladu na sebe a na druhé vysoké požadavky. Přesto ale naprosto chápu, že je nemusíte splnit, nemůžete splnit, neumíte splnit a vůbec se nezlobím.

Po určitou dobu vám nabízím řešení a cesty a držím Vás za ruku. Takhle to samozřejmě nejde donekonečna, protože buď Vy se cítíte zmanipulováni, využíváni (záleží na výši placených služeb a na míře mého tlaku), nebo se já cítím nedoceněná a omezovaná. I já jsem jen člověk a mám stejné pocity jako Vy. Rozdíl je v tom, že má práce je práce vědmy a léčitele, tudíž znám o něco snazší a rychlejší cestu, jak se z problému dostat.
Tak jako malý školáček v první třídě se později  cítí učitelem omezován, manipulován… nebo se cítí neschopný, tak se můžete cítit Vy na začátku duchovní cesty. To, co Vám nabízím, není tlak ani manipulace, je to opakované nabízení jiných možností a učení se změnit pohled na život a způsob života nejen filosoficky, ale i tělesně. Tak, jak Vás učitel nutí psát kroužky a smyčky, tak jak Vás tělocvikář nutí běhat kolečka, "nutím" Vás já ke každodenní dvouminutové meditaci a tělesným cvikům, k několikavteřinové vizualizaci a pozitivnímu programování. Rozhodně vím, že v počátku nemůžete ocenit přínos ženy/muže, ke kterým Vás vedu. Neumíte si ani představit, kam to může dojít.

Než prvňáček napíše svou první větu, trvá to dlouho úměrně jeho schopnostem a TRÉNINKU! Pokud prostě nebudete trénovat, potrvá to déle.
Pokud spolu zůstane například do úrovně "vysoké školy", pak je tlak menší, pak je mnoho a mnoho samostudia, konzultace a společné výuky na vyšší úrovni. Můj tlak na Vás je nesrovnatelně menší. Sami už byste měli vědět, jak je třeba trénovat a že nestačí znát teorii, že musíte praktikovat na sobě a známých, ale že nestačí praktikovat bez teorie, neboť se Vám možnosti praxe zastaví. Vše jde ruku v ruce.
Protože se mění osa Země podle evolučních zákonů Země a vesmíru, protože se mění magnetismus Země a blíží se doba zvratu, jsme pod velkým tlakem, nejen elektromagnetickým, ale i karmickým, evolučním… To, co prošlo před lety, už neprojde. Přeuspořádání našich životů, myšlení, vztahů je proste evolučně nezbytně nutné, takže k tomu budete dotlačeni pouhými vibracemi země. Pokud se budete lépe adaptovat a půjdete v souladu s vývojem, bude to méně bolet. Myslím doslova, méně psychicky, méně fyzicky.

Jelikož máme vždy na výběr, můžete zvolit každodenní systematickou několikaminutovou práci na sobě anebo útěk k pivu, spánku, jídlu, což ponese následné energetické změny vedoucí k regeneraci nebo destrukci. I pak máte opět volbu, do jaké míry se chcete destruovat a zda chcete i nadále obývat planetu v těle vymezeném pro tuto inkarnaci. Je to skutečně jako na ZŠ. Základní škola je povinná! Země se nebude s Vámi mazlit. Donutí Vás zamyslet se a něco udělat. Na základě efektu Vašeho zamyšlení Vás donutí dál… Pokud zůstanete na úrovni pevné linky nebo 20 let starého mobilu, uvědomte si, že v dnešní vysokovibrační době neobstojíte. Musíme zvyšovat své vibrace, přizpůsobit se evoluci, jinak vyhyneme. Přežijí jen ti vysokovibrační.

Jestli zvolíte cestu se mnou nebo někým jiným, je Vaše svobodná volba.
Na mých výukách se budete učit zvyšovat své vibrace, využít maximum z darů Země až nehmotného světa s cílem být zdravý, výkonný, úspěšný, umět se radovat i pracovat a oboje s plným nasazením. Zbavit se všeho, co Vás tíží v oblasti finanční, vztahové, zdravotní, emoční.
Rychlost projevu ve hmotě, čili ve Vašem životě, záleží na pravdivosti, s jakou budete přistupovat ke každodennímu tréninku, jestli pochopíte, že to děláte pro sebe, a ne pro mě…

A maličké vysvětlení: mnoho toho, co se nyní děje na těle, není psychické, je obecného rázu vlivem čištění se planety. Zamlžení zraku, bolesti kloubů, existenční nejistota aj. Nemusí být vždy vše Váš osobní program anebo blok, v 70% jde o globální odblok obyvatel planety. Takže dřív, než půjdete k lékaři pro „chemii“, zkuste alternativní techniky a meditaci.