Chov psů  *   Veterinární ordinace  *   Alternativní terapie  *   Odkazy  *   Kontakt

LÁSKA A VZTAHY
Úvod
Informace o terapii
Jak léčím
Moje filozofie
Pozitivní programování
Žít s radostí
Mým studentům
Celistvost
Dávám každému dni
Osud
Proč? (minerální říše)
Meditace
Alfa pásma, tajný koutek
Karma a Zákon přitažlivosti
Karmická terapie
Čakry - všechny věty
Modlící se ruce
Láska bez podmínek
Láska a vztahy
Pramen lásky
Přijetí bohatství
Dalajlama o náboženství
Po roce 2012
Máme srdce?
Tuky
Malá duše a slunce
Doporučená literatura

To, co vám napíšu, jsou mé pocity, mé zkušenosti a poselství, která přichází ke mně. Každý z vás to může vidět a cítit jinak.
Nemáme žádná dogmata, žádná pravidla, žádné normy.
Tak to vidím a cítím já dnes a vám to předávám.
Láska jako nebeská síla je to nejčistší, nejsilnější a nejkrásnější, co můžeme v životě zažít. Máme vjemy vnitřní a vnější, známe úlevu v teple ze zimy, známe blaho nápoje po žízni, měkkost spánku po únavě. Znáte lásku k dítěti, ke zvířeti, k partnerovi.
Zažít nebeskou lásku je něco mnohem výš, víc, hlouběji a jinak, je v tom vše, čistota a odpuštění. Starosti a bolesti mizí.
Úkolem inkarnací je podívat se na život očima lásky, na celý život, na všechny děje.
Na všechny bytosti. V té chvíli vše zmizí a je jen dojem. Dojem čistoty na všech úrovních bytosti.
Když se rodí duše, když se oddělí od centrální mlhoviny, nese již vjem oddělení, opuštění a v inkarnacích i mimo ně touží po sjednocení a to sjednocení hledá. Protože zažívá zkoušky na planetách i mimo ně, poškozuje se drobnými odchylkami a vytváří si bloky. Vznikají bloky na těle i na duši.

Když se narodí duše z lásky a splývání dvou duší, nese si již čistý program lásky, ale opět nabírá zkušenosti a zážitky v inkarnacích a i mimo ně a opět zažívá zklamání a bolesti.
Protože poznat božské, znamená zažít úplně všechno, buďme rádi, že tolik zla, bolestí a křivd již máme za sebou a že se blížíme evolučnímu zvratu a máme šanci začít zažívat to krásné a čisté. Protože vše existuje v polaritách, netrapte se tím, co kdo udělal vám a vy jemu, dořešte si karmu, odpusťte sobě, jim a začněte už teď hned žít radost, krásu, lásku, zdraví.

Princip života na Zemi znamená množení ze dvou lidí, mužského a ženského principu, vzniká rod střední, "TO", které se ovšem brzy opět diferencuje na princip ženský nebo mužský.

Při vzniku pohlavních buněk  u mužů a žen dochází k dělení genetické informace. Pouze polovina genetické informace přechází do zárodečné buňky ženy a muže, aby jejich splynutím vnikl nový život. Takže již v počátku přípravy na vznik nového života se muž a žena vzdávají poloviny svého tělesného já!!
Ženské vajíčko je velké, mnohem větší než mužská spermie, a má pevný obal, neproniknutelný. Informace, jádro ženy, je uvnitř dobře chráněná!!! Aby mohlo dojít ke splynutí, musí kolem 10-ti spermií rozrušit obal vajíčka! Tyto spermie pak zahynou. Uvolní cestu jedné, která se dostává k jádru. Muž tedy potřebuje kamarády a má je. Kamarádi za něj položí život!! Tohoto aktu není žena schopná, muž ano.

Vejce tedy se svými karmickými programy a genetickým vybavením vidí nájezdníky! Útok, narušení ochrany! Narušení soukromí! Toto vše musí vejce skousnout, než vznikne nový život, a vejce, žena, se bojí, bojí se naleptávání svého obalu. Vždyť je to žena, její lůno, kde se pak vyvíjí nový život. Žena má tendenci chránit své lůno, svůj vnitřek. Přesto pro splynutí musí svou obranu otevřít! Musí dovolit muži, aby vstoupil. Než se mu otevře, kontaktuje se s jinými muži (spermiemi).
Muž, spermie, se jednak obětuje pro svého kamaráda z čisté lásky a bratrství, jednak se obětuje pro ženu. Spermie, která splyne s vajíčkem, ztratí svůj ocásek, bičík, své kormidlo!! Ztratí směr a hnací sílu! To se vzdává muž!! Aby splynul! Aby poznal a vykonal nové a božské.

Takže již na počátku tvoření, na počátku života, ztratí tělo-hmota muže a ženy velký kus sebe!!! To je vždy spojeno se strachem a obranou, nedůvěrou. V okamžiku početí tedy stojí proti sobě genetický potenciál s celou zátěží obou rodičů.

A celá karma obou. Není divu, že tolik spojení nevyjde, protože se obě strany bojí a nevěří si. Vlastní destrukce a destrukce daná karmou partnera, samo pojetí početí z pohledu "nájezdníků"- dobytí, rozrušení obran, proniknutí dovnitř, do soukromí, do zázemí a naproti tomu "násilnění", obklíčení, rozbití hradeb, ztráta bezpečí, zázemí, výsostného území. Spojení takových programů může zabránit životaschopnosti plodu. Pokud plod vznikne, je poznamenán od samotného začátku, což jsme my všichni tady v těle, v různé míře poškození.

  Na úrovni těl, muže a ženy, jsou tyto programy podvědomé, v různé míře se projevující.
Budeme se učit vzájemné důvěře, obecné důvěře, budeme se učit přijmout svou pravou, čistou identitu a na jejím základě pohlédnout na partnera. Odložit programy rodičů a karmy, naučit se dívat na svět očima lásky.
Nacítíte své buňky, své atomy, nacítíte svůj potenciál ve chvíli početí a ve chvíli zrození. Budeme odblokovávat omezení. Budete se učit vnímat partnera, spočinout v něm a dovolit jemu, aby spočinul ve vás.

  Zharmonizujeme mužské a ženské na úrovni těla a budeme propojovat tělo, duši a ducha.
Nastavíme čakry a meridiány na optimální funkci.
Budeme používat a aktivovat planety ze dne zrození pro správné vibrace ženy a muže.
Tyto techniky pak použijeme ke vzájemnému nacítění a budu vás učit milovat se neenergeticky. Zažít orgasmus na úrovni těla a duše, zažít propojení na úrovni těla, duše a ducha. Rozkmitat se na atomy a na této úrovni, kosmické úrovni, být v jednotě s partnerem a být v bezpečí!!!
Dotyky budou jen v rámci běžných léčitelských technik.

  Základ tantry bude již bezdotykový, jen naciťování a práce s energiemi. 
Součástí výuky a terapie bude bezpečí v dotecích. Žena, vajíčko, se potřebuje cítit v bezpečí při dotyku, kontaktu s mužem-spermií. A spermie, muž, potřebuje vědět, že nezahyne, když se bude dotýkat ženy. Že ani nic neztratí…
Odpoutání se od prvopočátečního strachu ze ztráty a omezení. Vrácení se k tělu, kdy dotekem a spojením vzniká více! Kdy každý nachází sebe skrz toho druhého, sjednocení se s druhým, a tím i s bohem, spojení polarit s plnou genetickou informací.